ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00748 วว.จัดโครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน  [ 0 ] [ 257 ]   2017-04-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00747 วว. ลงนาม ธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใช้ประกอบธุรกิจ  [ 0 ] [ 339 ]   2017-04-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00746 วว.ร่วมประชุมระดมความคิดการใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าข้าว/มันสำปะหลัง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  [ 0 ] [ 326 ]   2017-04-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00745 วว. ลงนามความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  [ 0 ] [ 367 ]   2017-04-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00744 วว. หารือจังหวัดกาฬสินธุ์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาจังหวัดครบทุกมิติ  [ 0 ] [ 347 ]   2017-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00743 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปรอบ 6 เดือน ปี 2560  [ 0 ] [ 438 ]   2017-03-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00742 วว. / บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร ลงนามความร่วมมือปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมจีน  [ 0 ] [ 481 ]   2017-03-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00741 วว. ร่วมเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “เปิดมุมมองผ่านอาเซียนสู่ความสำเร็จ ASEAN Next 2017”  [ 0 ] [ 388 ]   2017-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00740 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ “Talent Mobility for Food Innovation 2017”  [ 0 ] [ 385 ]   2017-03-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00739 รางวัลคนดีศรี วท.  [ 0 ] [ 373 ]   2017-03-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00737 ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมกรรมการบริหาร WAITRO @ ประเทศแอฟริกาใต้  [ 0 ] [ 369 ]   2017-03-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00736 วว. หารือความร่วมมืองานวิจัยกับ National Research Council (NRC) ประเทศแคนาดา  [ 0 ] [ 355 ]   2017-03-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00735 วว.ร่วมสัมมนา/ระดมความคิด “นวัตกรรมและอาหารการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ”  [ 0 ] [ 264 ]   2017-03-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00734 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Food Innovation Forum 2017”  [ 0 ] [ 323 ]   2017-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00733 วว.ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  [ 0 ] [ 401 ]   2017-03-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00732 วว.ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก AIST และ บ.Kao ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมืองานวิจัยสมุนไพร/เครื่องสำอาง  [ 0 ] [ 536 ]   2017-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00731 วว.ผนึกกำลัง พพ. จัดสัมมนาผลศึกษาโครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง เผยสามารถคัดเลือกเชื้อยีสต์ประสิทธิภาพสูงลดต้นทุนการหมัก เพิ่มกำลังการผลิต/ลดพลังงาน  [ 0 ] [ 566 ]   2017-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00730 วว. จับมือจังหวัดสระบุรี / อบต.ตาลเดี่ยว จัดฝึกอบรมระดับเยาวชน เสริมความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง แก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 455 ]   2017-03-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00729 วว.ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2017 เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  [ 0 ] [ 398 ]   2017-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00728 งาน CEO Innovation Forum 2017...นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  [ 0 ] [ 384 ]   2017-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00727 วว.ร่วมจัดแสดงผลงานด้านพลังงานทดแทน ...งาน SETA 2017  [ 0 ] [ 395 ]   2017-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00725 วว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านความปลอดภัยระบบราง @งาน ASEAN Next 2017  [ 1 ] [ 519 ]   2017-03-07 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [07-03-2017 14:05]
00724 วว. ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through STI Collaboration  [ 0 ] [ 442 ]   2017-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00723 ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการ กวท. พร้อมคณะผู้บริหาร วว. ติดตามผลงานโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ/ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ณ จังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 361 ]   2017-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00722 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ ...“พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” ปี 2560  [ 0 ] [ 351 ]   2017-03-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/43 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537