ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00353 วว. สรุปผลโครงการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย  [ 0 ] [ 196 ]   2012-10-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00352 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. รับรางวัลหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตร&อาหารดีเด่นประจำปี 2555  [ 0 ] [ 529 ]   2012-10-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00351 ผู้ว่าการ วว. และคณะ เยือนประเทศญี่ปุ่น... ลงนามร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสาหร่ายและพลังงาน  [ 0 ] [ 153 ]   2012-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00350 ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้รับการรับรองการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 ( ISO /IEC17025:2005 )  [ 0 ] [ 489 ]   2012-10-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00348 วว.จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา 28 เรื่อง ภายใต้โครงการสร้างภาคีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกประจำปี 2555  [ 0 ] [ 842 ]   2012-09-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00347 วว. จัดสัมมนา “บริหารงาน พัฒนาความคิด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร”  [ 0 ] [ 224 ]   2012-09-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00346 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 2 ชนิดสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า  [ 0 ] [ 751 ]   2012-09-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00344 วว. จับมือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพจังหวัดอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 897 ]   2012-09-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00343 วว. โชว์ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร / ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ในงาน “NSTDA Investors’ Day” ประจำปี 2555 หวังพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีไทย  [ 0 ] [ 543 ]   2012-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00342 วว.ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สู่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  [ 1 ] [ 894 ]   2012-09-04 กงหรา [29-01-2013 13:43]
00341 วว. ลงนามความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิจัยเครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยา/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางจากสมุนไพร  [ 1 ] [ 673 ]   2012-08-31 ไชโย [05-09-2012 08:43]
00340 วว. รับรางวัล Gold Award จากการประกวดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2012  [ 0 ] [ 800 ]   2012-08-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
00339 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว.เนื่องในงานThailand Research Expo 2012  [ 0 ] [ 275 ]   2012-08-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
00338 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว.เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555  [ 0 ] [ 429 ]   2012-08-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00337 วว. และ สพฐ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ/งานวิจัยทางการศึกษา  [ 0 ] [ 273 ]   2012-08-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00336 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555  [ 0 ] [ 674 ]   2012-08-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00335 วว.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น “โครงการนวัตกรรมไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร”  [ 0 ] [ 337 ]   2012-07-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
00334 วว. จัดสัมมนาการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน  [ 0 ] [ 423 ]   2012-07-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00332 โครงการเถ้าแก่น้อย วว. สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์  [ 6 ] [ 180 ]   2012-07-11 หนุ่ม [04-08-2013 19:33]
00331 วว. จับมือ กรมพัฒนาชุมชน จัดสัมมนา “ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป คำตอบสำหรับพรุ่งนี้...สู่เวทีอาเซียน”  [ 0 ] [ 698 ]   2012-07-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00330 วว. จัดสัมมนาโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร แก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ  [ 0 ] [ 750 ]   2012-06-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00329 วว.จับมือ ธ.ก.ส. ร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  [ 0 ] [ 437 ]   2012-06-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00328 รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว. ...โชว์ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 650 ]   2012-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00327 วว./มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมโครงการภาคีผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก  [ 0 ] [ 206 ]   2012-05-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00326 วว.จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ ฉลองครบรอบ 49 ปี ...“เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 788 ]   2012-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/43 [หน้าถัดไป = 31]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537