ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 60/37(1)
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล 1 อัตรา
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ 1 อัตรา
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 อัตรา
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 ต.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 60/40(1)
  • พนักงาน ประจำกองนโยบายและแผน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 ต.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/39
  • รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 30 ต.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน