ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/13
  • พนักงาน ประจำกองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 3 อัตรา
  • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (หป.ทบ.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 29 มี.ค 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/25(1)
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน (กนผ.) จำนวน 1 อัตรา
  • ลูกจ้างทั่้วไป สังกัดกองติดตามและประเมินผล (กตป.) จำนวน 1 อัตรา
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 19 มี.ค 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน