ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/33
  • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 06 ก.ย. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/32
  • ผู้อำนวยการ ประจำกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 06 ก.ย. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน