วว.มุ่งจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว ฝึกอบรมจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน @ จังหวัดสระบุรี
     ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบสีเขียวในการจัดการขยะ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกเชือก ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

     กิจกรรมในงานดังกล่าว วว. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วว. หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ นโยบายการบริการจัดการขยะ การใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการคัดแยกชนิดพลาสติก การคัดแยกขยะชุมชนต้นทาง การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเศษอาหาร การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตถ่านเปลือกผลไม้ เป็นต้น

     อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยปัญหาขยะชุมชนจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการแก้ไขและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วว. ได้เสนอโครงการ “การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรม โดยการขับเคลื่อนโครงการให้สามารถประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อการคัดแยกขยะชุมชนที่ต้นทางโดยใช้ หลักการ 3Rs เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน และขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดให้เกิดเป็นรูปธรรม แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมผลสำเร็จของโครงการก็คือ นำความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


นำเสนอข่าวโดย วันที่  09-08-2017 11:23
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


273 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 6 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537