ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/55
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองงานเลขานุการ (กลข.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 26 ต.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 • 
  Copyright ©2018 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)