วว.บริการทดสอบการระคายเคือง (skin irritation) โดยใช้ผิวหนังจำลอง 3 มิติ
วว.โชว์งานวิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู
วว.เปิดตัวเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่