วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาบริการอุตสาหกรรมในงาน THAI TECH EXPO 2018 เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน @ ไบเทค บางนา
     ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงาน THAI TECH EXPO 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. Hall 101-102 ไบเทค บางนา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมพันธมิตรภาครัฐเอกชน ที่ร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย ก้าวไกลสู่อนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและ SMEs เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต STI for OTOP Upgrade เทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย Most Application Corner ตลาดนัดวิถีวิทย์ และ Smart Market โอกาสนี้ ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวขาญพิเศษ วว.พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงาน วว.ร่วมให้การต้อนรับ (เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)

     งาน Thai Tech Expo 2018 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และเป็นเวทีนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นำพาประเทศสู่อนาคต

     สำหรับผลงานของ วว.ที่ได้นำมาร่วมจัดแสดงครั้งนี้มี เป็นผลงานที่มีประโยชน์และเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร (เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน เพาะเห็ดเมืองร้อน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้า ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง) โครงการวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุดเพื่อการส่งออก การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ เวชสำอางจากข้าวหอมมะลิ/สมุนไพร/ผลไม้ไทย การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดปลอดสารเคมี การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งงานบริการอุตสาหกรรมเสริมแกร่ง SMEs ได้แก่ นิทรรศการแสดงศักยภาพของหน่วยงานในสังกัด วว. ประกอบด้วย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นต้นนำเสนอข่าวโดย วันที่  05-07-2018 10:52
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


223 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 4 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537