วว. รับรางวัล Silver Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย “วว.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"
     ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบรางวัล “Silver Award” และโล่แสดงความขอบคุณ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลการประกวด Thailand Research Expo 2018 Award และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

     ผลงานวิจัย วว. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วย วทน. ซึ่งได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล “Silver Award” ดังกล่าว มีดังนี้
แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่นอนและหมอนยางพาราเพื่อการสุคนธบำบัด แผ่นกันลื่นจากยางพาราสำหรับพรมอเนกประสงค์ เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพ แผ่นยางปูพื้น ถุงมือผ้าเคลือบยาง

     ผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรรม ชุดวัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจากธรรมชาติ

     สิ่งประดิษฐ์/เครื่องจักร เครื่องชุบเคลือบถุงมือผ้าด้วยยางพาราแบบกึ่งอัตโนมัติ

     การถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP และผู้ประกอบการ SME มากกว่า 5 เรื่อง จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการอบรมมากกว่า 500 คน ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มากกว่า 10 รายครอบคลุมทุกภาคในประเทศ

     ผลงานวิจัย วว. ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ดังนี้

     ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
- ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
- ลดการนำเข้าของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

     ผลกระทบทางสังคม ช่วยให้ชาวสวนยางพาราและคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     ผลกระทบด้านเกษตรกรรม สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรจากการขายยางพารา

     ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม เกิดผู้ประกอบการใหม่ เช่น ถุงมือผ้าเคลือบยาง หมอนเพื่อการสุคนธบำบัด และแผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพนำเสนอข่าวโดย วันที่  14-08-2018 11:47
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


207 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 17 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537