วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน


     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ โดยการลดราคางานบริการอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในวันยื่นคำขอรับบริการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจประเทศต่อไป โดยมีรายการงานบริการฯ ที่ลดราคาตามเงื่อนไข ดังนี้

     ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. งานสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้าทุกรายการ งานสอบเทียบด้านมิติ/ความดัน/อัตราการไหล งานทดสอบทางฟิสิกส์ทุกรายการ งานวิเคราะห์โลหะหนักทุกตัวอย่าง งานวิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 รายการวิเคราะห์ aerobic plate count, Enterobacteriaceae, Coliform , E.coli,S.aureus, B.cereusหน่วย cfu/g,mLและ Salmonella spp.หน่วย/25g,mLในอาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง *เฉพาะวิธีทดสอบ เป็น AFNOR และ AOAC

     ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ด้านงานทดสอบและวิเคราะห์ที่ไม่ต้องแปรผล (เช่น การทดสอบความแข็ง การวัดความหยาบผิว การทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพในเบื้องต้น) ทั้งนี้ไม่รวมงานวิเคราะห์ความเสียหาย

     ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การวัดปริมาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์ อัตราการหดตัวของฟิล์มพลาสติก การพิสูจน์ชนิดของฟิล์มพลาสติก การติดแน่นของฝาถ้วย (Peel strength of cup Lid)


     ผู้สนใจขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานบริการอุตสาหกรรมของ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (0 2577 9344, 0 23231672-80) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (0 2577 9265) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (0 2579 1121-30 ต่อ 3101)


นำเสนอข่าวโดย วันที่  13-12-2018 09:30
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


299 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 3 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

33.3%
[4]

66.7%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5

โดยคุณ EllalteNd Mail to EllalteNd 5.188.45.160 [26-04-2019 01:23] #35139 (1/1)

Viagra Con Envio <a href=http://cialicheap.com>cialis 5mg best price</a> Cialis Forum Alfemminile Tadalafil Online Purchase Zithromax And Coumadin
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537