วว. ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     นายสุรพล วัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ว่า การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยได้ตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ด้วย

     “...ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คงจะได้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกกว่าร้อยละ 70 ของ GDP ดังนั้นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศคู่ค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอียู จีน ออสเตรเลีย เป็นต้น จนถึงขั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยในอีกหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ได้มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้อัตราการ ขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมชะลอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ ที่ล้วนมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในระดับสูง

     อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ลดระดับลงจนถึงขีดต่ำสุดแล้ว ดังนั้นอีกไม่นานนับจากนี้จะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังกระเตื้องฟื้นฟูขึ้น กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ยืนเคียงคู่กับท่าน ในการฝ่าฟันความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ไปสู่ความฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด เราหวังว่า บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เรามี จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน และจะนำไปสู่การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในอนาคตอันใกล้ต่อไป” รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. กล่าว

     ดร.จารึก สิงหปรีชา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “พร้อมสู้ศึกเศรษฐกิจ 53” ว่า แนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตอัตราการโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาจะชะลอตัวลงมากในปีหน้า โดยจะลดลงเกือบ 2% จนถึง 4.5% ในปี 2553 อันเป็นผลมาจากวิกฤตการเงิน การส่งออกที่ชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ในขณะที่ที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะหดตัวลงราวๆ จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในปี 2553 ในส่วนของเอเชียนั้น จีนจะอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจของจีนอีกประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อพยุงความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคภายในประเทศเอาไว้ ในส่วนดัชนีราคาหุ้นในตลาดโลก โดยทั่วไปยังคงลดลงอยู่ต่อไป

     “…สิ่งที่ควรกระทำก็คือ กระตุ้นการบริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยผ่านการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นตัวนำ เร่งรัดการท่องเที่ยวภายในประเทศ เร่งฟื้นฟูและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ปรับโครงสร้างภาษีบางประเภท เช่น ภาษีการบริโภค เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อรองรับแรงงานที่ว่างงานในระบบ สร้างตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลต้องลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่เพิ่มมากขึ้น...ไทยต้องช่วยไทย ถ้าไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเรา” ดร.จารึก สิงหปรีชา กล่าว

     ในการสัมมนาดังกล่าว วว. ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกรณ์ ปรียากร คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) บรรยายพิเศษเรื่อง “ปรับกลยุทธ์องค์การด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง” นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของ วว. เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้

     อนึ่ง กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
ศูนย์ความรู้ (ศคร.) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) และสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีระบบการจัดการคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ

     ขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ติดต่อ ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th

นำเสนอข่าวโดย วันที่  31-08-2009 10:38
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


986 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 3 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537