วว. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมเสริมแกร่งภาคเอกชนในอุตสาหกรรมราง ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง (Feeder Line) ระหว่าง บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมด้านการขนส่งสาธารณะ ของกลุ่ม Thai Team ตามนโยบายของรัฐที่เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ วว. ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนกลุ่ม Thai Team ในด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมราง โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบและรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบราง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วว. จึงพร้อมสนับสนุนด้านมาตรฐานการทดสอบและเทคโนโลยีการทดสอบชิ้นสวนระบบรางและล้อเลื่อนที่ทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งสามารถให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ต่อยอดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทย ให้สามารถผลิตระบบรถไฟได้เองในประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรางไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

นำเสนอข่าวโดย วันที่  10-11-2020 04:05
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


236 ครั้ง
 
ผลโหวตจาก 5 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537