วว. จัดประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 ร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชรส. ครั้งที่ 4/2563 โดยมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย 1.การแนะนำภารกิจ วว. ในโอกาสที่ ผู้ว่าการ เข้ารับตำแหน่งประธาน ชรส. คนใหม่ 2.นโยบายและปณิธานของประธานฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ชรส. คือ “เป็นพลังงานด้านบวกแห่งการสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการแบ่งปันเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจนำเครือข่าย สร้างสังคมอย่างยั่งยืน” 3.รายงานกิจกรรมของ ชรส. 4.รายงานฐานะการเงิน และ 5.แผนปฏิบัติการ ชรส. ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกจากรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์หลักของ ชรส. ที่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วม เป็นเครือข่ายสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างกันเองและองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ภูมิปัญญาสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำศักยภาพของทุกรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี

นำเสนอข่าวโดย วันที่  24-12-2020 08:55
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


109 ครั้ง
 
ผลโหวตจาก 1 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537