วว. ผนึกกำลัง 8 หน่วยงานพันธมิตร มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมชูผลงานพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย วทน. ในงาน Market Led Innovation
     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. 7 หน่วยงาน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ทีม Market Led Innovation เนื่องในการจัดงาน Market Led Innovation ซึ่ง DITP จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต” โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมเสวนาช่วง CEO talk โดยชูประเด็น “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เพื่อสนับสนุนให้เข้ารับการปรึกษาและใช้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. เช่น การวิจัยและบริการวิเคราะห์ทดสอบที่สามารถให้การรับรองในระบบมาตรฐานสากล และบริการโรงงาน Upscale เช่น ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM ) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ซึ่ง วว. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งทดสอบแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แนวใหม่ (Incredible juice) จากบริษัท จูซ อินโนฟเอท จำกัด (JUICEINNO8) ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนและบริการจาก วว. โดยใช้บริการด้านเชื้อจุลินทรีย์จาก ICPIM เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ ช่วยลดปริมาน้ำตาลในน้ำผลไม้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยผู้ประกอบการได้จัดจำหน่ายกับ Grab food Central world และส่งออกไปยังต่างประเทศ ( วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

     ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM ) มีการดำเนินงานวิจัยพัฒนาเพื่อนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ครบวงจร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบจุลินทรีย์โพรไบโอติกมาตรฐาน ISO/IEC 17025, คลังเก็บรักษาสายพันธุ์โพรไบโอติก (Probiotic Bank) ที่เป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาจุลินทรีย์โพรไบโอติกประจำถิ่นที่มีศักยภาพ, ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (Biosafety Level 2) สำหรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพกับอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ และอาหารนม และระบบกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) เพื่อการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม

     โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) เป็นโรงงานอาหารมาตรฐานที่ให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร FISP มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ตลาด ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อนำสินค้าออกสู่ตลาด การลงทุนสร้างโรงงานและเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีราคาสูงนับเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ FISP จึงเป็นทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ของทั้งผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการแปรรูปอาหารเดิมที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วว. โทร. 02577 9000 อีเมล tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th Line@tistr

นำเสนอข่าวโดย วันที่  12-01-2021 08:43
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


168 ครั้ง
 
ผลโหวตจาก 1 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537