ผู้ว่าการ วว. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ “ศาสตราจารย์วิจัย”
     ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ศาสตราจารย์วิจัย” ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


      อนึ่ง การมอบตำแหน่งให้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเชิดชูบุคคลในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย ที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเส้นทางการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ต้องมีความเป็นเลิศในด้านที่ตนเองถนัดหรือความเป็นปราชญ์เมธีจากการสั่งสมประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคำนึงถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะอันสูงยิ่ง จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เกียรติคุณของท่านเป็นที่ปรากฏต่อมหาวิทยาลัยและสังคมทั่วไป


นำเสนอข่าวโดย วันที่  19-01-2021 03:12
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


95 ครั้ง
 
ผลโหวตจาก 1 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537