วว. จับมือ จังหวัดตราด-จังหวัดระยอง นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รองรับการเข้าสู่ AECนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. และ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดตราด” เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ลงนามความร่วมมือกับ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเพชรรัตน์ 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดตราดและจังหวัดระยอง หวังพัฒนาขีดความสามารถ การแข่งขันวิสาหกิจชุมชน SMEs คาดช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รองรับการแข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียน (AEC)

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. และ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดตราด” เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Micro Enterprises) เป็นหลัก สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมจนเกิดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า ...วว. ตระหนักว่ากลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน SMEs ของจังหวัดตราดนั้นมีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเข็มแข็ง และเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทางจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่เน้นพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ เร่งแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดในช่วงฤดูการผลิต โดยเฉพาะ เงาะ มังคุด ลองกอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการสินค้า ส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิตที่สร้างสรรค์ รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงานและรายได้ และวิถีชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ วว.เห็นว่าองค์ความรู้และบุคลากรด้านการวิจัย จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดได้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมแรกภายใต้โครงการความร่วมมือ วว. ได้นำกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง เงาะ มังคุด) มาสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการของจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ สภาเกษตรกรจังหวัดตราด นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับจังหวัดตราด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับจังหวัดตราดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

     สำหรับความร่วมมือกับจังหวัดระยองนั้น นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ลงนามความร่วมมือกับ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเพชรรัตน์ 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยกิจกรรมแรกภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว วว.ได้นำวิทยากรบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ เช่น การแปรรูปผลไม้ การปรับปรุงการยืดอายุการเก็บรักษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก มาตรฐาน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ประจำภาคตะวันออก นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจในจังหวัดระยอง

นำเสนอข่าวโดย วันที่  30-08-2013 10:56
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


458 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 5 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

20.0%
[4]

80.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537