วว. โชว์นิทรรศการผลงานวิจัยแปรรูปผลผลิตการเกษตร สมุนไพรและบรรจุภัณฑ์โอทอป ในงาน วทน.สัญจรเปิดประตูสู่ภาคอีสานเครือข่ายความคิดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์นิทรรศการผลงานวิจัยแปรรูปผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป เนื่องในงาน “วทน.สัญจรเปิดประตูสู่ภาคอีสาน” สัมมนาเครือข่ายความคิดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย ในประเด็น“หารือแนวทางการบูรณาการในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงสู่จังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หารือแนวทางการบูรณาการในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงสู่จังหวัดขอนแก่น” ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ลงสู่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน และรากหญ้า เพื่อสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงได้สร้างกลไกขับเคลื่อน ร่วมทั้งดำเนินภารกิจ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลไกการดำเนินงานในหลายรูปแบบ

     “รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและบริโภค คือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากร ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลงทุนเพี่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการจัดการระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาด”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

     ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของ วว. นำผลงานวิจัยแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฟักข้าว ลองกอง เงาะ มะนาว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ได้แก่ ไพล ดอกบัวสาย บอระเพ็ดพุงช้าง เป็นต้น และผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในการสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

นำเสนอข่าวโดย วันที่  24-09-2013 10:37
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


762 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 2 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537