“ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. มอบนโยบายใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับ SMEs/OTOP สร้างความเข้มแข็งประเทศ
     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว.พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน วว. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

     “...หลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ SMEs เพราะเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง วว. จะมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยผู้ประกอบการด้านนี้ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ช่วยยกระดับ OTOP ซึ่งผู้ที่จะทำให้ OTOP มีคุณภาพดีขึ้นคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะต้องไปร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยต่อไป เชื่อมั่นว่า วว. จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้ วว. ยังสามารถเข้าไปช่วยภาคเอกชนในด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงมาก ทั้งทางด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์...”ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ วว.

     สำหรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ วว. ในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ วว. ดังนี้

     ห้องปฏิบัติการพลาสติกชีวภาพ วว. จัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการได้ไม่ต่ำกว่า 30% โดยศูนย์ทดสอบฯ นี้ดำเนินงานตามข้อกำหนดการทดสอบสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของมาตรฐานสากล ISO 17088 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ (มอก. 17088-2555)

     การวิจัยและพัฒนาสาหร่าย ซึ่ง วว. เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ได้แก่ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่ายน้ำจืดมากว่า 25 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำคือจัดการคลังสาหร่าย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์ กลางน้ำคือศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง ทั้งระดับห้องปฏิบัติการและกลางแจ้ง ปลายน้ำคือวิจัย พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงระดับต้นแบบกลางแจ้ง

     เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อาคารพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานต้นแบบระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องคุณภาพสูง เน้นการใช้วัตถุดิบจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร โดยเลือกน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน

     ห้องปฏิบัติการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยมีขอบข่ายการดำเนินงานดังนี้ วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบ ยา เครื่องสำอาง เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมทั้งวิเคราะห์ ทดสอบสารสำคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน

     การวิเคราะห์/ทดสอบระบบรางรถไฟ ทั้งนี้ วว. ได้ให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ อาทิเช่น หมอนรถไฟ รางรถไฟ เครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟ ชุดกันตกราง รอยเชื่อมต่อราง และโบกี้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน AREA (American Railway Engineering Association) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยายตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานสากลนำเสนอข่าวโดย วันที่  30-09-2013 15:49
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


991 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 7 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537