รมว.วท. เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา หน่วยงานวิจัยพัฒนาภูมิภาคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช


ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยลำตะคอง

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช...แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลก และสถานีวิจัยลำตะคอง...แหล่งวิจัยพัฒนา และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน วว. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

     (ช่วงเช้า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นสถานีวิจัยที่มีความสำคัญด้านวิจัยและพัฒนา ดังนี้1. เป็นสถานที่เพื่อการวิจัย ทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) 2.เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของป่าไม้และสิ่งมีชีวิตในเขตสถานีฯ 3. เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของ โลกที่ทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พัฒนา และการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก 4. เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านธรรมชาติ ของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พรรณพืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด และ 5. เป็นศูนย์การประชุมและสัมมนา

     สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ในปี พ.ศ. 2519 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเซียในขณะนั้น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ได้รับรางวัลกินนรี ประจำปี 2549 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

     (ช่วงบ่าย) ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการประชุม/ฝึกอบรม และสัมมนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ บริษัท สมาคมและเอกชนทั่วไปด้วย

     สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นที่ตั้งของ “ สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ซึ่ง วว. จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยมีพื้นที่ของสวนสมุนไพรฯ จำนวน 25 ไร่ สภาพทั่วไปภายในพื้นที่สวนสมุนไพรประกอบด้วยสมุนไพรมากกว่า 300 ชนิด

     นอกจากนั้นภายในพื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ ยังประกอบด้วย “พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร” (Medicinal Plants Museum) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทย โดยได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรม และป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติทางเภสัชกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. ได้ที่ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 โทร. (044) 760 110,760 111,760 112 โทรสาร. (044) 760 109 www.tistr.or.th/sakaerat E-mail: sakaerat@tistr.or.th,

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีวิจัยลำตะคอง วว. ได้ที่ เลขที่ 333 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 044-390 107 , 044-390-150 , 081- 999 4770,087 879 3330 โทรสาร 044-390-107,044 390 150 E-mail :lamtakhong@tistr.or.th/ momtree_k@tistr.or.thFacebook.com/สถานีวิจัยลำตะคอง


นำเสนอข่าวโดย วันที่  14-11-2013 16:27
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


127 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 9 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

11.1%
[3]

0.0%
[4]

88.9%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537