วว. จับมือเครือข่ายใน-ต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Biomass Open Innovation Forum”
     นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The Biomass Open Innovation Forum” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ Takeda Foundation สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

     การประชุมวิชาการนานาชาติ Biomass Open Innovation Forum นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานชีวมวลในทวีปเอเชีย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์กลางงานวิจัยด้านพลังงานชีวมวลในประเทศไทย

      นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากการที่ Takeda Foundation ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้ง Biomass Open Research Center หรือ BORC เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมผลงานวิจัยด้านพลังงานชีวมวล ทั้งในส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสำหรับนักวิจัยระดับนานาชาติเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และแหล่งทุนสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวมวล ทั้งนี้เพื่อให้แนวคิดในการจัดตั้ง BORC เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น วว.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ Takeda Foundation สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Biomass Open Innovation Forum เพื่อใช้เป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานชีวมวลในทวีปเอเชีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ/ผู้เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการผลักดันในเกิดการจัดตั้งศูนย์กลางงานวิจัยด้านพลังงานชีวมวลในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

     “...วว.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานชีวมวล เพื่อนำ เสนอความก้าวหน้าในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานชีวมวลของทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการประชุมในวันนี้จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง BORC ขึ้น ทั้งนี้ วว.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านบุคลากรและงานวิจัยที่จะรองรับให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลางในการรวบรวมผลงานวิจัยด้านพลังงานชีวมวลในประเทศไทย ซึ่งหากแนวคิดดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล เราพร้อมที่จะขยายแนวคิดการจัดตั้ง BORC นี้ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย” ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

     อนึ่ง วว.มีประสบการณ์และศักยภาพในงานวิจัยด้านพลังงานมาเป็นกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา วว.ได้นำเทคโนโลยีพลังงาน..แก้ปัญหาวิกฤตพลังงานประเทศ อาทิ
-การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลไร้น้ำร่วมกับหน่วยงานวิจัยประเทศญี่ปุ่น...นำไปสู่การสร้างโรงงานผลิต เอทานอลแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ในปัจจุบัน
-การวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซลระดับชุมชนจากน้ำมันปาล์มและไขมันปาล์ม รวมถึงวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆ เช่น สบู่ดำ น้ำมันใช้แล้ว เป็นต้น จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น เช่น AIST และ Waseda University นำไปสู่การสร้างโรงงานนำทางผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นวัตถุดิบ

     นอกจากนี้ ปัจจุบัน วว. มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานระดับสูง อาทิ การนำคาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) และ แก๊สไฮโดรเจน (H2) ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เป็นน้ำมันดีเซล ก๊าซไดเมททิวอีเทอร์ ทดแทนก๊าซ LPG หรือ เมทานอล การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบทางเลือก เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก กากของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เศษอาหาร เป็นต้น การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตไบโอดีเซลหรือเอทานอล การผลิตเอทานอลจากเทคโนโลยีเซลลูโลซิค (Cellulosic Technology) หรือการนำเซลลูโลสมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก่อนการนำไปให้ยีสต์เปลี่ยนเป็นเอทานอล เป็นต้น

นำเสนอข่าวโดย วันที่  19-11-2013 11:02
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


641 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 7 คน

14.3%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

85.7%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537