วว.จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (นั่งกลาง) นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ขวา) และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ซ้าย) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนครบวงจร” โดยมี นายสุภาพ มณีรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร และ ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวชาญวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน วว.ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกำแพงเพชรและ วว.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานคณะกรรมอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร” สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังเป็นพลังงานทางเลือก หวังลดใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติและน้ำมันของประเทศ

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหน่วยงานจากภาครัฐทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ซึ่งโครงการฯ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการฯ นี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ วว.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเอทานอลที่มีมากกว่า 30 ปี มาช่วยเสริมศักยภาพจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้จังหวัดเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาพืชมันสำปะหลังของประเทศอย่างครบวงจรดังที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

      “...ในนามของ วว. ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับจังหวัดกำแพงเพชร และ สอศ. ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร ชุมชน ประชาชน และประเทศชาติ หากประสบผลสำเร็จอย่างดีจะกลายเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ของประเทศไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) ให้กับประเทศและในภูมิภาค ตลอดจนช่วยลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) อีกทางหนึ่งด้วย…” ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

     ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน วว. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว วว. จะทำการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 5,000 ลิตร/วัน โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และจะมีโรงงานผลิตผลพลอยได้ (By-products) จากของเสียโรงงานเอทานอล อีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ (Animal feed) โรงงานปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) และโรงงานก๊าซชีวภาพ (Biogas)

     โรงงานเอทานอลที่ไม่มีของเสีย (Zero Waste) แห่งนี้ จะใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารจัดการธุรกิจสำหรับเชื้อเพลิงเอทานอลแบบครบวงจร ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และธุรกิจผลิตเอทานอลขนาดใหญ่ อีกทั้ง สามารถช่วยผลิตบุคลากรด้านการผลิตให้กับโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง บริการด้านงานวิจัย และบริการข้อมูลให้กับภาครัฐและเอกชนได้อีกด้วย

     สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน โทร. 0 2577 9510 หรือ call center วว. โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th
     

นำเสนอข่าวโดย วันที่  23-01-2014 16:48
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


962 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 11 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537