วว. มอบเครื่องคั้นน้ำลองกองและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส
     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานในพิธีมอบ “เครื่องคั้นน้ำลองกอง… ผลงานการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรรูปมะพร้าวอามาน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านยาแลเบาะ โอกาสนี้ ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาส และนายสุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้แทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์แปรรูปมะพร้าวอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆนี้

     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว.ชี้แจงว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ วว. ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี/งานวิจัย เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในประเทศทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและภาคสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 นราธิวาสจะกลายเป็นด่านการค้าระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำศักยภาพงานวิจัยพัฒนาทรัพยากรการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ลองกองตันหยงมัส ทั้งนี้ วว.ได้ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนได้พัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปรรูปลองกองของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการประกอบกิจการ

อนึ่ง เครื่องคั้นน้ำลองกอง เป็นผลงานการพัฒนาของฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.ที่มีประสิทธิภาพในการคั้นน้ำลองกอง โดยสามารถแยกกากและน้ำออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยไม่ทำให้เมล็ดแตก มีกำลังการผลิต 300 ลิตร/ ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปผลไม้เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ได้ มีลักษณะข้นปราศจากการปนเปื้อนของกากและเมล็ด สะอาด ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องคั้นน้ำลองกองกับผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนุ่มอีกหลายชนิด เช่น องุ่น มะม่วง สับปะรด ลำไย ลิ้นจี่ มะเม่า และมะเขือเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการนำไปใช้เพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้

     คุณสมบัติเด่น 1.แยกกากและน้ำได้สมบูรณ์ 2.ประยุกต์ใช้เครื่องกับผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนุ่มได้หลายชนิด 3. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะข้น

     ส่วนต้นแบบบรรจุภัณฑ์ลองกอง ซึ่งผลงานออกแบบและวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นำเสนอข่าวโดย วันที่  24-01-2014 16:12
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


213 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 15 คน

6.7%
[1]

6.7%
[2]

13.3%
[3]

13.3%
[4]

60.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537