กระทรวงวิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมแสดงความยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 จาก คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

     นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงานครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา บุคลากรของ วท. ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วท. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น มา ณ โอกาสนี้ นับว่าท่านเป็นบุคลากรคุณภาพที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศมากมาย จนได้รับการยกย่องดังกล่าว และเป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกท่านหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

      นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. และได้ปฏิบัติงานในโครงการเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำวิจัยอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชในวงศ์ไม้ “จำปา”เป็นคนแรก นอกจากนี้ยังเป็นนักพัฒนา อนุรักษ์พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งไม้ถิ่นเดียว ที่พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ได้แก่ จำปีสิรินธร มหาพรหมราชินี และมะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นความภูมิใจสูงสุดที่พรรณไม้สามชนิดที่ค้นพบนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนาม นอกจากนี้ยังได้สำรวจพบพรรณไม้ชนิดที่มีการรายงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกจำนวน 33 ชนิด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกหวงแหนพรรณไม้หายาก ด้วยการฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค เพื่อขยายพันธุ์พืชหายาก และเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์พรรณไม้หายากอย่างยั่งยืน

      นอกเหนือจากงานด้านการวิจัย ดร.ปิยะ ยังสนใจด้านงานเขียน มีผลงานตีพิมพ์เป็นรูปเล่มมากมาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักอ่านที่ชื่นชอบด้านพรรณไม้ เช่น เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล (และการปลูกเลี้ยง) รั้วกินได้ พรรณไม้ในวรรณคดี ไม้ดอกหอม พรรณไม้วงศ์กระดังงา เป็นต้น

      สำหรับประวัติ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิชาเอกชีววิทยา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโท (สาขาพืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก (สาขาปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอก (สาขาเกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

      ด้านรางวัลอื่นๆที่ได้รับ อาทิ รางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น

นำเสนอข่าวโดย วันที่  27-03-2014 14:13
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


167 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 1 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537