วว. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว”
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว” โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะกรรมการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วว.เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

     ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ วว. ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแนวคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงหรือสรุปบทเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีประโยชน์ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งลดการปลดปล่อยของเสีย มีการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม และสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้ขยายผลการพัฒนา

      ที่ผ่านมา วว. เปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาร่วมประกวดในโครงการฯ และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 โรงเรียน โดยมอบเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนไปต่อยอดและดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา วว. ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโครงการ ณ สถานศึกษา โดยสรุปผลการตัดสินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย คุณค่าของนวัตกรรมในข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมและการขยายผล การสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลจากการตัดสิน “โครงการ โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว” มีดังนี้

     รางวัลที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม “โครงการคลินิก รียูสรีไซเคิล” เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
     รางวัลที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา สระบุรี “โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก (102 กม.)” เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
     รางวัลที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี “โครงการตู้หยอดขยะรีไซเคิล Recyclable waste Box” เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
     รางวัลชมเชย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โครงการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้นวัตกรรม 4R ภายใต้ “O-Z-O-N-E Concept” เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
     รางวัลชมเชย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี “โครงการเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

     “...ในนามของ วว. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นยิ่งว่าจะได้เห็นการขยายผลของทุกโครงการฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่นๆ รวมถึงพัฒนาต่อไปยังชุมชนใกล้เคียง สำหรับ วว. พร้อมจะสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

นำเสนอข่าวโดย วันที่  01-02-2017 16:28
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


822 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 10 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

10.0%
[4]

90.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537