วว.ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7     ประเทศไทยโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 และการประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย- สปป. ลาวครั้งที่ 2 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เป็นประธานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ. เชียงราย ในการนี้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน วว. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560
นอกจากนี้ ในวันที่ 1-2 ก.พ. 60 มีการประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ด้าน วทน. ไทย-สปป.ลาวครั้งที่ 2 ซึ่ง วว. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมใน 3 กลุ่ม ได้แก่
- ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมในกลุ่ม Energy และหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ Renewable Energy and New Materials Institute (REMI) แห่ง สปป.ลาว
- ดร.จิตรา วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม Standards and Metrology และหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ Department of Standard and Metrology (DSM) แห่ง สปป.ลาว
- ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมประชุมในกลุ่ม Agriculture and Biodiversity และหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ Biotechnology and Ecology Institute (BEI) แห่ง สปป.ลาว
ทั้งนี้ การประชุมจบลงอย่างดียิ่งและทั้ง 2 ฝ่ายต่างขอบคุณซึ่งกันและกันในมิตรภาพและไมตรีจิตที่มีให้กันตลอดมา

นำเสนอข่าวโดย วันที่  06-02-2017 11:20
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


706 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 2 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537