ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01683 วว. รับมอบ “เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ” จากบริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด  [ 0 ] [ 5 ]   2020-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01682 วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ  [ 0 ] [ 24 ]   2020-11-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01681 วว.รับฟังผลการประเมินมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563  [ 0 ] [ 18 ]   2020-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01680 วว. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วย วทน. “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” ในกิจกรรม NSTDA Investors, Day 2020 Investment Pitching ภายใต้งาน “THAILAND TECH SHOW 2020”  [ 0 ] [ 48 ]   2020-11-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01679 วว.ร่วมเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  [ 0 ] [ 41 ]   2020-11-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01678 วว.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ประเภท ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์  [ 0 ] [ 65 ]   2020-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01677 วว. โชว์นิทรรศการ “TISTR BCG … Being the Better Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 2563 เน้นให้ความรู้ วทน. แก่เยาวชน  [ 0 ] [ 32 ]   2020-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01676 วว.นำผลงานวิจัยต้นแบบการพัฒนาฝนหลวงทางเลือกฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563  [ 0 ] [ 45 ]   2020-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01675 วว. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมเสริมแกร่งภาคเอกชนในอุตสาหกรรมราง ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  [ 0 ] [ 69 ]   2020-11-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01673 วว. ผนึกกำลัง GISTDA /พันธมิตร ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างขีดความสามารถการพัฒนากำลังคน ต่อยอดการสร้างอาชีพ  [ 0 ] [ 60 ]   2020-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01672 “อเนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ชูสถานีวิจัยลำตะคอง/สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชของ วว. เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่พี่น้องเกษตรกรในภาคอีสาน พร้อมดันเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศ ยกระดับสู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  [ 0 ] [ 54 ]   2020-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01671 วว.ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดี”  [ 0 ] [ 70 ]   2020-11-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01670 วว./การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาโครงการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กระบุง  [ 0 ] [ 57 ]   2020-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01669 วว.ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  [ 0 ] [ 65 ]   2020-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01668 วว.ร่วมประชุมใหญ่สมาชิก 25th Biennial Meeting of the WAITRO General Assembly รูปแบบออนไลน์  [ 0 ] [ 61 ]   2020-11-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01667 วว.ร่วมประชุมใหญ่สมาชิก 25th Biennial Meeting of the WAITRO General Assembly รูปแบบออนไลน์  [ 0 ] [ 65 ]   2020-11-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01666 รมว.อว.ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานวิจัย วว. ตามแนวทาง BCG Model ผลสำเร็จในการนำ วทน. สร้างอัตลักษณ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน  [ 0 ] [ 85 ]   2020-11-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01665 วว.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  [ 1 ] [ 88 ]   2020-10-30 Home Lander [11-11-2020 10:27]
01664 วว. มอบผลิตภัณฑ์งานวิจัย “บาล์มสมุนไพร” จำนวน 1,200 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  [ 0 ] [ 79 ]   2020-10-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01663 วว.ต้อนรับ อธิการบดี/ผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม Shared service @ วว.เทคโนธานี  [ 0 ] [ 67 ]   2020-10-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01662 วว. ขับเคลื่อน Total Solutions for SMEs ในงาน Pro Pak Asia 2020 เปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” พัฒนาผู้ประกอบการ ค้นหาอัตลักษณ์แท้จริงของแบรนด์ เสริมแกร่งการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมจัดสัมมนา...กุญแจสู่ความสำเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด  [ 0 ] [ 91 ]   2020-10-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01661 วว.ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม  [ 0 ] [ 73 ]   2020-10-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01660 วว./บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง ยกระดับการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้า  [ 0 ] [ 79 ]   2020-10-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01659 วว.ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในโอกาสเยี่ยมชม วว.  [ 0 ] [ 70 ]   2020-10-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01658 วว.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2563  [ 0 ] [ 74 ]   2020-10-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537