ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01247 วว.ลงพื้นที่ ฝึกอบรมผู้ประกอบการจังหวัดเลย  [ 0 ] [ 8 ]   2019-04-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01246 วว.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  [ 0 ] [ 8 ]   2019-04-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01245 ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย @ สถานีโทรทัศน์ TNN  [ 0 ] [ 24 ]   2019-04-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01244 วว สืบสาน...ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 73 ]   2019-04-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01243 วว. คว้ารางวัล Gold Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใช้ได้จริง “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน”  [ 0 ] [ 76 ]   2019-04-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01242 พิธีเปิดงาน Flora Tale @ วว.ลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ร่วมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  [ 0 ] [ 55 ]   2019-04-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01241 วว.โชว์สาธิตผลงานวิจัยนวัตกรรม “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน” เพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  [ 0 ] [ 54 ]   2019-04-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01239 วว. แถลงข่าว เปิดสถานีวิจัยลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 10-16 เมษายน 62  [ 0 ] [ 115 ]   2019-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01238 วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสำอาง/เครื่องดื่ม แบรนด์ “Flora Tale” เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย  [ 0 ] [ 90 ]   2019-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01233 วว.ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Beauty 2019 ... จุดประกายความงาม : โอกาสของธุรกิจความงามไทยในตลาดโลก  [ 0 ] [ 93 ]   2019-04-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01232 วว.สัญจรภูมิภาค “เปิดห้องเรียนเทคโนโลยี” เพิ่มมูลค่า “กล้วยไข่” พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร  [ 0 ] [ 130 ]   2019-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01231 วว.จับมือจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนฯผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน ด้วยวทน.  [ 0 ] [ 61 ]   2019-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01229 วว.จัดค่ายจีโอพาร์ค @ สถานีวิจัยฯสะแกราช พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการศึกษา 26 โรงเรียนด้านวิทย์ หนุนอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก สร้างคุณค่านครราชสีมาเป็นดินแดนแห่ง ๓ มงกุฎของยูเนสโก  [ 0 ] [ 135 ]   2019-03-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01228 วว.โชว์เทคโนโลยีก่อสร้างบล็อกประสานแก่พันธมิตรกลุ่มอาเซียน ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “ASEAN Workshop on Green Construction Materials for Community and MSMEs”  [ 0 ] [ 72 ]   2019-03-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01227 วว. จับมือ Shinyei Testing Machinery ศึกษาสภาพแวดล้อมบรรจุภัณฑ์การขนส่งในประเทศไทย  [ 0 ] [ 106 ]   2019-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01226 วว.วิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผลผลิตด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย วทน. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  [ 0 ] [ 71 ]   2019-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01225 วว.โชว์ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ ในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระบุเป็นนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อสังคมเมือง หนุนปลูกพืชผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ลดปัญหาการใช้แรงงาน  [ 0 ] [ 60 ]   2019-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01224 วว. จัดสัมมนา ASEAN Workshop on Green Construction Materials for Community and MSMEs  [ 0 ] [ 59 ]   2019-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01223 พิธีเปิดงาน ASEAN Workshop on Railway Technology for Track and Rolling Stock Maintenance  [ 0 ] [ 52 ]   2019-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01222 ผู้ว่าการ วว. ร่วมเยี่ยมชม ศึกษาการดำเนินงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ณ ประเทศจีน  [ 0 ] [ 91 ]   2019-03-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01221 วว.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3  [ 0 ] [ 103 ]   2019-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01220 วว. ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness  [ 0 ] [ 62 ]   2019-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01219 วว.จับมือบริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่  [ 0 ] [ 73 ]   2019-03-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01218 วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก พร้อมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  [ 0 ] [ 86 ]   2019-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01217 วว.ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ดำเนินงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ภาคกลาง  [ 0 ] [ 92 ]   2019-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537