ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01144 กระทรวงวิทย์ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม “ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” @ สยามสแควร์  [ 0 ] [ 362 ]   2018-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01143 วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว/สินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  [ 0 ] [ 353 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01141 วว. ผนึกกำลัง JAIMA จัดการประชุม APPLICATION OF INGREDIENT FOR FUNCTIONAL FOOD AND COSMETICs  [ 0 ] [ 365 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01140 กระทรวงวิทย์แต่งตั้ง “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ วว. คนใหม่ โชว์วิสัยทัศน์มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ประชาชน ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 489 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01139 พิธีเปิด The Third Country Training Programme for Promotion and Dissemination of High Quality Biofuels Production Technology for Automotive Utilization in ASEAN ปีที่ 3  [ 0 ] [ 323 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01138 วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 358 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01137 วว. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 318 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01136 ผู้ว่าการ วว. ร่วมงาน CITTC เสริมสร้างโอกาสความร่วมมือด้าน วทน. ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 347 ]   2018-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01135 วว. และ National Research Council of Canada (NRC) หารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย  [ 0 ] [ 317 ]   2018-11-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01134 การนำเสนอ "โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  [ 0 ] [ 496 ]   2018-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01133 วว.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์และหมู่บ้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จังหวัดน่าน  [ 0 ] [ 452 ]   2018-11-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01132 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018  [ 0 ] [ 310 ]   2018-10-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01131 วว.ร่วมแสดงความยินดี "นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ" รับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม  [ 0 ] [ 327 ]   2018-10-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01130 วว. ร่วมกิจกรรมนักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน : Reinventing Thailand by Young Scientists  [ 0 ] [ 320 ]   2018-10-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01129 กระทรวงวิทย์พัฒนาทักษะด้านการตลาด การตลาดดิจิตอล การบริหารจัดการกลุ่ม ให้แก่ 200 ผู้นำกลุ่ม OTOP ภายใต้โครงการ “ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย”  [ 0 ] [ 351 ]   2018-10-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01128 วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบก ให้แก่บริษัท เฮอร์บอร์นิค จำกัด สู่เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 200 ]   2018-10-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01127 วว.ลงนามความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจไร่กำนันจุล  [ 0 ] [ 352 ]   2018-10-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01126 วว./จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไม้ผลและพืชผักเกษตรภาคเหนือ  [ 0 ] [ 312 ]   2018-10-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01125 วว. ร่วมงาน Panama,The Great Connection  [ 0 ] [ 346 ]   2018-10-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01124 วว./พันธมิตร เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย- จีน มุ่งสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอนาคต  [ 0 ] [ 342 ]   2018-10-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01123 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร  [ 0 ] [ 359 ]   2018-10-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01122 วว.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 0 ] [ 370 ]   2018-10-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01121 วว. เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018”  [ 0 ] [ 404 ]   2018-10-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01119 วว.ร่วมงาน STS Forum 2018 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 353 ]   2018-10-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01118 กระทรวงวิทย์/สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่วางแผนต่อยอดการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร”  [ 0 ] [ 338 ]   2018-10-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/52 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537