ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01117 วว. โชว์ผลงานเสริมแกร่ง สร้างโอกาสธุรกิจ SMEs ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018  [ 0 ] [ 339 ]   2018-10-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01116 วว./โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีวิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ช่วยลดปริมาณขยะ  [ 0 ] [ 538 ]   2018-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01115 วว.ร่วมแสดงความยินดี 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  [ 0 ] [ 340 ]   2018-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01114 วว.ร่วมงานสัมมนา ทิศทางการพัฒนาวิศวกรและบทบาทองค์การแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  [ 0 ] [ 366 ]   2018-09-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01113 วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัย/งานสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป...เนื่องในโอกาส รวท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอุทยานภาคตะวันออกเฉียงเหนื  [ 0 ] [ 377 ]   2018-09-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01112 วว. โชว์งานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขาม/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขาม เนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 0 ] [ 451 ]   2018-09-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01110 วว. ร่วมงาน The 6 th Forum on China ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 430 ]   2018-09-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01109 กระทรวงวิทย์ฯ จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  [ 0 ] [ 437 ]   2018-09-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01107 กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 487 ]   2018-09-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01106 วว. จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2561  [ 0 ] [ 466 ]   2018-09-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01105 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง”  [ 0 ] [ 444 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01104 วว.จับมือ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ...ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 564 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01103 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดหนองคาย กระทรวงวิทย์ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง”  [ 0 ] [ 402 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01102 วว. ส่งมอบเครื่องแบนกล้วยตากให้แก่ผู้ประกอบการกล้วยตากตราแม่โสม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ...ระบุช่วยเพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่า/ลดการใช้แรงงาน  [ 0 ] [ 537 ]   2018-09-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01101 วว. ลงนาม บริษัท ครัยโอเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KTD) โครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 682 ]   2018-09-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01100 วว.จับมือ APCTT จัดงานประชุมระดับภูมิภาค “Regional Consultation on Achieving SDGs through Sector focused STI Policies”  [ 0 ] [ 450 ]   2018-08-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01099 วว. ร่วมการหารือความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างประเทศไทย-แคนาดา  [ 0 ] [ 424 ]   2018-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01098 กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทย์ เทคโนฯ นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้/โอกาส วว./วศ. ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดนราธิวาส  [ 0 ] [ 446 ]   2018-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01097 วว./ม.ศรีปทุม บูรณาการร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า หวังแก้ไขปัญหาภาคเศรษฐกิจ สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ  [ 0 ] [ 354 ]   2018-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01096 วว. จับมือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสุขภาพและความงามจากสารสกัดบัวหลวง/กล้วยหอมทอง/ฝรั่งแป้นสีทอง  [ 0 ] [ 641 ]   2018-08-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01095 วว. จับมือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จ.กระบี่  [ 0 ] [ 386 ]   2018-08-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01094 วว.ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส อบรมการทำเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ขยายผลในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  [ 0 ] [ 544 ]   2018-08-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01092 วว. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร 5 มหาวิทยาลัยรัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทย์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม ปักหมุดพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย  [ 0 ] [ 582 ]   2018-08-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01091 วว. เปิดตัวเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทย พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ หวังลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์สายพันธุ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน/ส่งออก ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก  [ 0 ] [ 660 ]   2018-08-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01090 วว. ผนึกกำลังจีนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรถไฟความเร็วสูง “High Speed Rail: The latest technology and opportunity for local manufacturing”  [ 0 ] [ 402 ]   2018-08-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/52 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537