ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00970 วว. เยี่ยมคารวะ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  [ 0 ] [ 412 ]   2018-02-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00969 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  [ 0 ] [ 368 ]   2018-02-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00968 วว. จัดสัมมนาโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ  [ 0 ] [ 435 ]   2018-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00966 วว.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ สู่เยาวชน ...เรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร @ สถานีวิจัยลำตะคอง  [ 0 ] [ 418 ]   2018-02-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00965 วว.โชว์ผลงานยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง จังหวัดจันทบุรี  [ 0 ] [ 522 ]   2018-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00963 วว.สนับสนุนจังหวัดจันทบุรี …ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี  [ 0 ] [ 387 ]   2018-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00960 วว.ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปด้วย วทน. @ จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 0 ] [ 448 ]   2018-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00959 วว. เยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  [ 0 ] [ 635 ]   2018-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00958 รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.เข้าพบผู้บริหารหอการค้าจังหวัดน่าน  [ 3019 ] [ 499 ]   2018-01-29 DouglasRow [25-04-2019 02:57]
00957 ขอแสดงความยินดี “ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ...นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561  [ 0 ] [ 481 ]   2018-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00956 วว. เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการ กนอ. เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561  [ 0 ] [ 461 ]   2018-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00955 รวท.และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมโครงการ EECi @ วังจันทร์วัลเลย์  [ 0 ] [ 385 ]   2018-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00954 วว.ร่วมงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ปลดล็อกธุรกิจด้วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้บริการรับรอง  [ 0 ] [ 451 ]   2018-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00953 วว. เยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  [ 0 ] [ 441 ]   2018-01-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00952 ประธานและคณะกรรมการ กวท. มอบนโยบายและตรวจติดตามการดำเนินงานสถานีวิจัยลำตะคอง/สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 539 ]   2018-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00950 วว. จับมือ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันยกระดับ “โคราช” เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโกในปี 2562  [ 0 ] [ 511 ]   2018-01-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00949 วว. ให้สัมภาษณ์สดสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT ในประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร/กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ  [ 0 ] [ 356 ]   2018-01-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00948 วว.ร่วมกับ ศวภ.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม”  [ 0 ] [ 361 ]   2018-01-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00947 วว. เยี่ยมคารวะผู้บริหารสำนักงบประมาณ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561  [ 0 ] [ 503 ]   2018-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00946 วว.พัฒนาการผลิตพืชให้มีสารสำคัญสูง ใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวช่วยลดต้นทุนการผลิต ในระดับแปลงใหญ่/โรงงานผลิตพืช  [ 0 ] [ 390 ]   2018-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00945 วว. จับมือหน่วยงานพันธมิตร บูรณาการความร่วมมือยกระดับโอทอป …จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 413 ]   2018-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00944 วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการโรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!  [ 0 ] [ 307 ]   2018-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00943 วว. เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ...เสริมสร้างจินตนาการ ปลูกฝังนักวิทย์น้อย  [ 0 ] [ 383 ]   2018-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00942 วว. ลงนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  [ 0 ] [ 296 ]   2018-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00941 วว.จับมือ ม.สุรนารี ลงนามความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและ SME ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 377 ]   2018-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/47 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537