ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01089 กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วว./พันธมิตร โชว์ผลงานนิทรรศการ อบรมอาชีพ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เกษตรกร  [ 0 ] [ 449 ]   2018-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01088 วว.ส่งมอบเครื่องอบลมร้อนด้วยแก๊สให้แก่ผู้ประกอบการผลิตขนมปังกรอบ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต/รายได้ 4 เท่า ภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  [ 0 ] [ 445 ]   2018-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01087 “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว. ด้านการพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  [ 0 ] [ 433 ]   2018-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01086 พิธีเปิดโรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก ผลการดำเนินงานของ วว.และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน  [ 0 ] [ 568 ]   2018-08-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01085 พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561  [ 0 ] [ 474 ]   2018-08-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01084 วว.จัดสัมมนาพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หวังแลกเปลี่ยนประสบการณ์/สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย  [ 0 ] [ 467 ]   2018-08-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01083 กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการดำเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 445 ]   2018-08-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01082 วว. จับมือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมมือด้านวิชาการ …พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 464 ]   2018-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01081 วว. รับรางวัล Silver Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย “วว.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"  [ 0 ] [ 462 ]   2018-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01080 พิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561  [ 0 ] [ 386 ]   2018-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01079 วว. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2561  [ 0 ] [ 442 ]   2018-08-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01078 กระทรวงวิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดตาก  [ 0 ] [ 437 ]   2018-08-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01076 วว. เปิดตัวอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ 1 และ เรือนกระจกหลังที่ 2 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  [ 0 ] [ 994 ]   2018-08-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01075 กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วว. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ วทน. ยกระดับโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย  [ 0 ] [ 419 ]   2018-08-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01074 วว. โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในการแถลงข่าว...มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2561  [ 0 ] [ 716 ]   2018-08-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01073 วว.จัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์”  [ 1 ] [ 452 ]   2018-08-01 ประพัฒน์ เยาว์ธานี [04-08-2018 16:10]
01071 วว.ร่วมกับ กฟผ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานแก่ชุมชน  [ 0 ] [ 467 ]   2018-07-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01070 วว.ร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับแหล่งท่องเที่ยวไดโนโรด  [ 0 ] [ 416 ]   2018-07-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01069 วว.ส่งมอบเครื่องกวนท็อฟฟี่โปรตีนสูงจากรำข้าวให้แก่ หจก.ลูกจงรัก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  [ 0 ] [ 431 ]   2018-07-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01068 วว. ร่วมประชุม WAITRO Strategic Planning Meeting ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  [ 0 ] [ 397 ]   2018-07-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01067 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดนครพนม  [ 0 ] [ 361 ]   2018-07-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01066 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค วว. สร้างกำลังคนด้วย วทน. อบรมผลิตเตาชีวมวลเพื่อชุมชน โชว์งานถ่ายทอดฯสู่ชุมชนเห็ด/จิ้งหรีดไร้กลูเตน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  [ 0 ] [ 817 ]   2018-07-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01065 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. จัดอบรมหลักสูตร ISO 45001 : 2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเบื้องต้น  [ 0 ] [ 510 ]   2018-07-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01064 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดคอลลาเจนแมงกะพรุน ผลงานวิจัยพัฒนา วว./บริษัท อดิญา มาร์เก็ตติ้งฯ รับรางวัลชนะเลิศประเภท Innovative Cosmetics จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 595 ]   2018-07-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01063 วว.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป @จังหวัดพิษณุโลก  [ 0 ] [ 495 ]   2018-07-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12/52 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537