ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01062 วว.เปิดศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สร้างแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ...เป็นฐานอาหาร เศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ ให้ชุมชนยั่งยืน  [ 0 ] [ 481 ]   2018-07-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01059 ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ Thailand Today@สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  [ 0 ] [ 594 ]   2018-07-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01058 วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาบริการอุตสาหกรรมในงาน THAI TECH EXPO 2018 เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน @ ไบเทค บางนา  [ 0 ] [ 472 ]   2018-07-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01057 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หารือ องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาชุมชนทั่วประเทศ  [ 0 ] [ 442 ]   2018-07-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01056 ผู้ว่าการ วว. ในฐานะนายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025 version 2017  [ 0 ] [ 462 ]   2018-07-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01054 วว. ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่องเครื่องมือแพทย์ดูแลอย่างไร จึงจะปลอดภัยแก่ผู้ป่วย  [ 0 ] [ 418 ]   2018-07-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01052 วว.ร่วมลงนาม FIRDI ร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ประเทศไต้หวัน  [ 0 ] [ 634 ]   2018-06-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01051 วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd ASEAN Conference on Failure and Inspection for Materials and Products 2018  [ 0 ] [ 442 ]   2018-06-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01050 วว. ลงนาม บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป  [ 0 ] [ 518 ]   2018-06-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01049 วว. ผนึกกำลังจังหวัดสระบุรี /อบต.ตาลเดี่ยว ส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนผลงาน วทน. พัฒนาเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 570 ]   2018-06-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01048 วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำรุงรักษาความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมกลุ่มประเทศอาเซียน  [ 0 ] [ 498 ]   2018-06-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01047 วว. อบรมอาชีพเพิ่มมูลค่าขยะหลักสูตร "ถ่านหอม 3 in 1" ในโครงการลูกทุ่งมหานครสอนอาชีพฟรี  [ 0 ] [ 528 ]   2018-06-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01046 กระทรวงวิทย์ มุ่งสร้างผู้ประกอบการแปรรูปผักผลไม้ใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการเดิม ด้วย วทน. เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. ครบวงจร กำลังผลิต 1,000 ลิตร/วัน ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ  [ 0 ] [ 695 ]   2018-06-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01045 วว.บันทึกเทปอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 0 ] [ 491 ]   2018-06-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01044 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” @ จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่งโอทอป และเกษตรกรไทย  [ 0 ] [ 502 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01043 วว.ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน ให้แก่เทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สาธิตสร้างเป็นห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน  [ 0 ] [ 462 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01042 วว. ผนึกกำลังการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมใช้ทรัพยากร อบรม วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน  [ 0 ] [ 421 ]   2018-06-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01041 วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  [ 0 ] [ 481 ]   2018-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01040 วว.จัดสัมมนา “ISO/IEC 17025:2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”  [ 0 ] [ 436 ]   2018-06-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01039 กระทรวงวิทย์ นำ วทน.วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนผลิตอ้อย 30% ในพื้นที่ส่งเสริมอ้อย 5 แสนไร่ จ.นครสวรรค์/อุตรดิตถ์/ชัยนาท สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 420 ]   2018-06-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01038 วว.จัดสัมมนา “การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 453 ]   2018-06-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01037 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โชว์ผลงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป @ งาน OTOP Midyear 2018  [ 0 ] [ 536 ]   2018-06-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01036 วว. /พันธมิตร โชว์ผลงาน วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน  [ 0 ] [ 457 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01035 วว. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 509 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01034 วว.แถลงข่าวจัดงาน Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม  [ 0 ] [ 818 ]   2018-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13/52 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537