ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01033 วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร  [ 0 ] [ 572 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01032 วว. ผนึกกำลังจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 498 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01031 วว.ร่วมประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  [ 0 ] [ 477 ]   2018-05-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01030 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561  [ 0 ] [ 534 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01029 คณะผู้บริหาร วว. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพืชมงคล 2561  [ 0 ] [ 447 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01028 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1 นำร่องพื้นที่ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  [ 0 ] [ 565 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01026 วว. ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมไทย ณ ประเทศอิสราเอล  [ 0 ] [ 605 ]   2018-05-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01025 วว./KIPA เกาหลี ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “ASEAN-ROK BIOFUEL AND IP POLICY EVALUATION SEMINAR” ครั้งที่ 3 @ เชียงใหม่  [ 0 ] [ 559 ]   2018-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01024 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์" รวท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ วว. ในการนำ วทน.พัฒนากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  [ 0 ] [ 462 ]   2018-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01023 วว. โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 0 ] [ 559 ]   2018-05-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01022 ผู้ว่าการ วว. สัมภาษณ์สดรายการ SMEs Voice  [ 0 ] [ 499 ]   2018-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01021 วว.ร่วมจัดกิจกรรมค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) ครั้งที่ 1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาเป็นดินแดน 3 มงกุฎขององค์การยูเนสโก  [ 0 ] [ 648 ]   2018-05-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01020 วว.ลงนาม MOU กับ จังหวัดนครราชสีมา และ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผลักดันอุทยานธรณีโคราชฯ ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาเป็นดินแดน 3 มงกุฎขององค์การยูเนสโก  [ 0 ] [ 469 ]   2018-05-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01019 องคมนตรีเยี่ยมชม โรงสี ๓ ว. @ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 574 ]   2018-04-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01018 วว. โชว์ความสำเร็จพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รังนกแท้เชียงรายด้วย วทน.  [ 0 ] [ 657 ]   2018-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01017 วว. เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 573 ]   2018-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01016 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายจัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก  [ 0 ] [ 620 ]   2018-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01015 วว.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่“ชุมชนนวัตกรรมเกษตรทุ่งศรีทอง” อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ชมความสำเร็จการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรนวัตกรรมแบบครบวงจร  [ 0 ] [ 816 ]   2018-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01014 วว.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมอาหาร/เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 3  [ 0 ] [ 500 ]   2018-04-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01012 วว. จับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยเมือกหอยทากอาช่าผสมสารสกัดสมุนไพร  [ 0 ] [ 728 ]   2018-04-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01011 วว. ร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ “Champion Products…ศักยภาพสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”  [ 0 ] [ 657 ]   2018-04-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01010 รวท.นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทย์ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 451 ]   2018-04-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01009 วว.จับมือ กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้  [ 0 ] [ 562 ]   2018-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01008 วว.จัดอบรมการผลิตวุ้นมะพร้าวและน้ำส้มสายชูหมัก  [ 0 ] [ 622 ]   2018-03-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01007 วว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนโครงการการสร้างภาคีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  [ 0 ] [ 533 ]   2018-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/52 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537