ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00918 วว.ผนึกกำลัง บ.เปรมสุขฟาร์มฯ นำผลงานวิทย์เทคโนโลยีใช้ประโยชน์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 4.0  [ 0 ] [ 660 ]   2017-12-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00917 วว.จับมือหน่วยงานพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ ....ยกระดับสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 0 ] [ 438 ]   2017-12-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00916 วว. ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IGCV เยอรมนี จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมโพสิท  [ 0 ] [ 609 ]   2017-12-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00914 วว.มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร The Third Country training programme  [ 0 ] [ 513 ]   2017-12-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00913 วว.โชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารในงาน Thailand Halal Assembly 2017  [ 0 ] [ 578 ]   2017-12-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00912 วว.ร่วมงานแสดงนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” @ จังหวัดสระบุรี  [ 0 ] [ 540 ]   2017-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00911 วว.ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ภาคใต้”  [ 0 ] [ 526 ]   2017-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00910 วว.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum)  [ 0 ] [ 515 ]   2017-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00909 ผู้ว่าการ วว. ให้การต้อนรับ Vice President of NRC Canada  [ 4792 ] [ 734 ]   2017-11-21 Carmeloden [30-05-2019 19:33]
00908 วว.จับมือบริษัทคัดแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำ วทน. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติกในชุมชน  [ 0 ] [ 614 ]   2017-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00907 วว. ร่วมยินดีครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.  [ 0 ] [ 601 ]   2017-11-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00906 วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย...สร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป จังหวัดพัทลุง  [ 0 ] [ 510 ]   2017-11-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00905 ผู้ว่าการ วว. ร่วมแสดงความยินดี ดร.ณัฐพล รังสิตพล เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ สมอ.  [ 0 ] [ 531 ]   2017-11-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00904 วว. ร่วมกับเอ็มเทค /มจพ.จัดอบรมหลักสูตร The Third Country training programme ( TCTP )  [ 0 ] [ 444 ]   2017-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00903 วว. ผนึกกำลังสมาคมเพื่อนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  [ 0 ] [ 662 ]   2017-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00902 ผู้ว่าการ วว. เยือนฝรั่งเศส ร่วมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  [ 0 ] [ 564 ]   2017-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00900 วว.ร่วมงานโอทอปสัญจร...สร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดนราธิวาส  [ 0 ] [ 473 ]   2017-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00899 วว. จัดประชุม The 4th TISTR's International Advisory Committee (IAC) Meeting  [ 0 ] [ 537 ]   2017-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00898 วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายางพารา สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ  [ 0 ] [ 324 ]   2017-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00897 รองผู้ว่าการบริหาร วว. ร่วมงาน "ดีเฟนส์ แอนด์ ซีคิวริตี้ 2017"  [ 0 ] [ 518 ]   2017-11-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00896 วว.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หารือความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาพืชเศรษฐกิจภาคเหนือ  [ 0 ] [ 529 ]   2017-11-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00895 วว./พันธมิตร ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดสกลนคร  [ 0 ] [ 486 ]   2017-11-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00894 ผู้ว่าการ วว. รับมอบหนังสือ “ขาดทุน คือ กำไร” จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร  [ 0 ] [ 484 ]   2017-11-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00893 วว./พันธมิตร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม  [ 0 ] [ 477 ]   2017-11-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00892 วว. เชิญชวนดาวน์โหลด ฟรี! โมบายแอพพลิเคชั่น วิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  [ 0 ] [ 494 ]   2017-11-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/48 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537