ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00978 วว.ร่วมยินดีเนื่องในโอกาส 88 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย  [ 0 ] [ 470 ]   2018-02-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00977 วว.จับมือ กนอ. เสริมขีดความสามารถบุคลากร/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 526 ]   2018-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00976 วว. ระดมความคิดผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร/สมุนไพร/เทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0  [ 0 ] [ 535 ]   2018-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00975 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 0 ] [ 540 ]   2018-02-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00974 ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY สถานีโทรทัศน์ NBT WORLD  [ 0 ] [ 574 ]   2018-02-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00973 ผู้ว่าการ วว.บันทึกวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ASEAN Next 2018  [ 0 ] [ 537 ]   2018-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00972 วว.ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา “TISTR- AIST Mini Joint Symposium” แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยฯ  [ 0 ] [ 548 ]   2018-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00971 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน @ จังหวัดอุดรธานี  [ 0 ] [ 486 ]   2018-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00970 วว. เยี่ยมคารวะ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  [ 0 ] [ 533 ]   2018-02-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00969 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  [ 0 ] [ 483 ]   2018-02-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00968 วว. จัดสัมมนาโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ  [ 0 ] [ 568 ]   2018-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00966 วว.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ สู่เยาวชน ...เรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร @ สถานีวิจัยลำตะคอง  [ 0 ] [ 538 ]   2018-02-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00965 วว.โชว์ผลงานยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง จังหวัดจันทบุรี  [ 0 ] [ 696 ]   2018-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00963 วว.สนับสนุนจังหวัดจันทบุรี …ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี  [ 0 ] [ 543 ]   2018-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00960 วว.ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปด้วย วทน. @ จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 0 ] [ 570 ]   2018-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00959 วว. เยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  [ 0 ] [ 803 ]   2018-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00958 รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.เข้าพบผู้บริหารหอการค้าจังหวัดน่าน  [ 3019 ] [ 419 ]   2018-01-29 DouglasRow [25-04-2019 02:57]
00957 ขอแสดงความยินดี “ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ...นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561  [ 0 ] [ 634 ]   2018-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00956 วว. เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการ กนอ. เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561  [ 0 ] [ 589 ]   2018-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00955 รวท.และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมโครงการ EECi @ วังจันทร์วัลเลย์  [ 0 ] [ 510 ]   2018-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00954 วว.ร่วมงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ปลดล็อกธุรกิจด้วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้บริการรับรอง  [ 0 ] [ 573 ]   2018-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00953 วว. เยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  [ 0 ] [ 589 ]   2018-01-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00952 ประธานและคณะกรรมการ กวท. มอบนโยบายและตรวจติดตามการดำเนินงานสถานีวิจัยลำตะคอง/สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 693 ]   2018-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00950 วว. จับมือ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันยกระดับ “โคราช” เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโกในปี 2562  [ 0 ] [ 653 ]   2018-01-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00949 วว. ให้สัมภาษณ์สดสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT ในประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร/กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ  [ 0 ] [ 472 ]   2018-01-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16/52 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537