ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01368 วว./สวทช. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  [ 0 ] [ 47 ]   2019-09-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01367 วว. ผนึกกำลังจังหวัดลำพูน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี พัฒนาด้านเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมเกษตร  [ 0 ] [ 30 ]   2019-09-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01366 วว. ร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 27 ]   2019-09-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01365 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมมอบรางวัลบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย AsiaStar Award 2019  [ 0 ] [ 43 ]   2019-09-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01364 วว.จับมือพันธมิตรมุ่งบูรณาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก จัดงานสัมมนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน “Sustainable Packaging for Circular Economy”  [ 0 ] [ 51 ]   2019-09-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01363 วว. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”  [ 0 ] [ 58 ]   2019-09-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01362 วว. ลงนามความร่วมมือ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร …จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเทศเขตร้อน  [ 0 ] [ 86 ]   2019-09-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01361 วว.ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  [ 0 ] [ 55 ]   2019-09-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01360 วว. รับรางวัลเลิศรัฐ..บริการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ผลการดำเนินงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร/โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งนวัตกรรมเกษตร  [ 0 ] [ 60 ]   2019-09-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01359 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง (ศทร.) ประชุมหารือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ …พัฒนาร่างมาตรฐานการทดสอบ รองรับการผลิตรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าในประเทศ  [ 0 ] [ 41 ]   2019-09-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01358 วว. ส่งมอบเครื่องแบนกล้วยตาก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดง จังหวัดลำปาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  [ 0 ] [ 49 ]   2019-09-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01357 วว.เปิดงาน “ OTOP i style (OTOP Innovation Style) 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  [ 0 ] [ 44 ]   2019-09-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01356 ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว.เยี่ยมชมบูธผลงานวิจัยบริการด้านอาหาร วว.ในงาน Fi Asia 2019  [ 0 ] [ 40 ]   2019-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01354 วว.โชว์ผลงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร ในงาน Food ingredients Asia 2019 @ Hall 102 ไบเทค บางนา  [ 0 ] [ 33 ]   2019-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01353 วว.จัดงานสัมมนา เรื่อง บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ @ จังหวัดขอนแก่น  [ 0 ] [ 81 ]   2019-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01352 วว.ร่วมประชุม NQI หารือแนวทางยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ  [ 0 ] [ 53 ]   2019-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01351 วว.จัดสัมมนา Wellness and Unique Tourism …ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  [ 0 ] [ 46 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01350 วว. จับมือบริษัท UBM Asia ประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ...เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย  [ 0 ] [ 49 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01349 วว. เผยความคืบหน้าโครงการไทยคอสเมโทเปีย (Thai Cometopoeia) ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น ...วิเคราะห์ทดสอบเครื่องสำอางมาตรฐานสากลตาม OECD Guideline ทดสอบการแพ้แบบใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ...ดันผู้ประกอบการไทยส่งออกอย่างมั่นใจ  [ 0 ] [ 62 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01346 วว.ร่วมจัดงาน “ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” @ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ)  [ 0 ] [ 60 ]   2019-09-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01345 วว.ร่วมพิธีเปิดงาน Japan Analytical & Scientific Instruments Show 2019  [ 0 ] [ 64 ]   2019-09-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01344 วว. ลงนาม AIST สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 716 ]   2019-09-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01343 วว. / คณะนักวิจัย IMCAS ประเทศจีน หารือโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  [ 0 ] [ 41 ]   2019-09-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01342 วว. ศึกษาดูงานพร้อมหารือความร่วมมือบริษัทสมาชิก JAIMA @ ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 58 ]   2019-09-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01341 วว.จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ....พัฒนาประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 86 ]   2019-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/52 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537