ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00664 วว. เป็นผู้แทนกระทรวงวิทย์เข้าร่วมประชุม International Conference on Innovation Strategies for Sustainable Development /Governing Council of Asian and Pacific @ ประเทศปากีสถาน  [ 0 ] [ 524 ]   2016-12-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00663 วว. แสดงความยินดี “ดร. อรรชกา สีบุญเรือง”...เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 534 ]   2016-12-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00662 วว. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เยาวชน ...เรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร  [ 0 ] [ 637 ]   2016-12-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00661 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ OTOP City 2016… ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี  [ 0 ] [ 617 ]   2016-12-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00660 วว. เข้าพบ "ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์" ในโอกาสอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  [ 0 ] [ 636 ]   2016-12-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00659 กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ."เห็ด : ความรู้ที่หลากหลายจากผลงานวิจัย วว  [ 0 ] [ 619 ]   2016-12-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00658 วว.ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์เยาวชน @ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  [ 0 ] [ 607 ]   2016-12-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00657 วว. จับมือองค์กรพันธมิตร เดินหน้ายกระดับโอทอป จ.เพชรบุรี  [ 0 ] [ 703 ]   2016-12-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00656 วว. เฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 1 ] [ 706 ]   2016-12-13 ชุมพร [13-12-2016 15:06]
00655 วว.จัดกิจกรรม “ตามรอยเพลงพ่อ” ...ต้นไม้ของพ่อ  [ 0 ] [ 715 ]   2016-12-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00654 วว.รับรางวัลองค์กรภาครัฐดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  [ 0 ] [ 617 ]   2016-12-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00652 วว.ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย... สร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป จ.พิษณุโลก  [ 0 ] [ 663 ]   2016-12-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00651 ผู้ว่าการ วว. ในฐานะ Board of WAITRO เยือนประเทศเกาหลีใต้  [ 0 ] [ 554 ]   2016-12-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00650 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย...ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ.อุบลราชธานี  [ 0 ] [ 688 ]   2016-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00649 วว. จับมือ บสย. จัดสัมมนาส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 681 ]   2016-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00648 วว.ร่วมจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด  [ 0 ] [ 675 ]   2016-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00647 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว. สนับสนุนโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่  [ 0 ] [ 744 ]   2016-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00646 วว. กระทรวงวิทย์เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก  [ 0 ] [ 590 ]   2016-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00645 สื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพาะเห็ดเมืองหนาว วว. ณ สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่  [ 0 ] [ 578 ]   2016-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00644 วว.ร่วมจัดงานสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป ด้วย วทน. จ.ร้อยเอ็ด  [ 0 ] [ 770 ]   2016-11-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00643 วว. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  [ 0 ] [ 853 ]   2016-11-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00642 ผู้ว่าการ วว. หารือความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  [ 0 ] [ 276 ]   2016-11-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00641 วว.จัดประชุมนานาชาติ IAC Meeting 2016  [ 0 ] [ 617 ]   2016-11-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00640 วว.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดงาน “สร้างความรู้ ความเข้าใจ...ยกระดับโอทอปด้วย วทน.”  [ 0 ] [ 646 ]   2016-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00639 วว. ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  [ 1 ] [ 682 ]   2016-11-14 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [14-11-2016 14:31]
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22/47 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537