ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00804 วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Food Industry Research Development Institute ประเทศไต้หวัน  [ 0 ] [ 603 ]   2017-07-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00803 วว.ร่วมงานสัมมนา “Food for the Future ทิศทางและโอกาสสู่ตลาดโลก”  [ 0 ] [ 717 ]   2017-07-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00802 วว.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 0 ] [ 548 ]   2017-07-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00800 กระทรวงวิทย์จัดกิจกรรมภูมิภาคสัญจรโครงการ InnoAgri @ จังหวัดน่าน มุ่งเป้าพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ด้วย วทน. 3,000 ราย ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20  [ 0 ] [ 628 ]   2017-07-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00799 วว.จัดสัมมนาระดมความคิด “ติดปีกธุรกิจด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0”  [ 0 ] [ 609 ]   2017-07-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00798 วว.ต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่โครงการ The 3rd ASEAN Student Science Project competition 2017  [ 0 ] [ 708 ]   2017-07-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00797 วว.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ "ธงชาติไทย" ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ ดำรงไทย  [ 0 ] [ 669 ]   2017-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00796 ยูบีเอ็ม ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดประกวดนวัตกรรมอาหาร เล็งผลระยะยาว ปั้นสตาร์ทอัพด้านอาหารขับเคลื่อนตลาด  [ 0 ] [ 747 ]   2017-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00795 วว.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561-2564 : กลุ่มภาคใต้ชายแดน  [ 4378 ] [ 501 ]   2017-07-13 SukaTogelOnline [30-09-2019 11:31]
00794 วว.จับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จัดพิธีส่งมอบ "แผ่นยางปูพื้น" ให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์  [ 1 ] [ 133 ]   2017-07-12 55 [13-07-2017 09:38]
00793 กระทรวงวิทย์นำร่องจัดกิจกรรมภูมิภาคสัญจรโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. @ จังหวัดศรีสะเกษ  [ 0 ] [ 766 ]   2017-07-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00792 พิธีเปิดงาน START UP Thailand 2017-Scale up Asia @ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  [ 0 ] [ 630 ]   2017-07-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00791 วว.จัดกิจกรรรม CSR “พัฒนาครูวิทย์ ตามแนวคิด Thailand 4.0”  [ 3617 ] [ 349 ]   2017-07-06 agentogelonline [19-09-2019 16:49]
00790 กระทรวงวิทย์ผนึกกำลัง ธกส./สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วย วทน.  [ 0 ] [ 789 ]   2017-07-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00789 วว.จับมือ APCTT ประชุมหารือระดับภูมิภาค “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงด้านน้ำ พลังงานและอาหาร”  [ 0 ] [ 734 ]   2017-06-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00788 วว.ร่วมคณะศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.เชียงใหม่  [ 0 ] [ 735 ]   2017-06-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00787 วว.ร่วมโชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ในงาน Lanna Expo 2017  [ 0 ] [ 634 ]   2017-06-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00786 วว.จัดประชุมระดมความคิดเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  [ 0 ] [ 690 ]   2017-06-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00785 วว. ลงนาม อพท. นำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 661 ]   2017-06-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00784 พิธีเปิดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting  [ 0 ] [ 584 ]   2017-06-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00783 วว. จัดสัมมนาการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2  [ 0 ] [ 699 ]   2017-06-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00782 วว. ร่วมงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2017  [ 0 ] [ 796 ]   2017-06-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00781 วว. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TISTR’s From Local to Global International Forum : Food Industry 4.0  [ 0 ] [ 141 ]   2017-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00780 วว. โชว์ “Smart Interactive Test Laboratory” ในกิจกรรมวันรับรองระบบงานโลก/วันมาตรวิทยาโลก  [ 0 ] [ 791 ]   2017-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00779 วว. ร่วมเสวนาเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมในงาน FOOD MACHINE FOR SME  [ 0 ] [ 644 ]   2017-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22/52 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537