ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00727 วว.ร่วมจัดแสดงผลงานด้านพลังงานทดแทน ...งาน SETA 2017  [ 0 ] [ 748 ]   2017-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00725 วว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านความปลอดภัยระบบราง @งาน ASEAN Next 2017  [ 1 ] [ 853 ]   2017-03-07 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [07-03-2017 14:05]
00724 วว. ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through STI Collaboration  [ 0 ] [ 751 ]   2017-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00723 ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการ กวท. พร้อมคณะผู้บริหาร วว. ติดตามผลงานโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ/ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ณ จังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 646 ]   2017-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00722 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ ...“พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” ปี 2560  [ 0 ] [ 626 ]   2017-03-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00721 วว. และ NMIJ ลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเคมี  [ 0 ] [ 628 ]   2017-03-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00719 วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ...งาน AGBIO 2017  [ 0 ] [ 942 ]   2017-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00718 วว.จัดสัมมนา "โครงการยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยี SMEs ไทย สู่อาเซียน"  [ 0 ] [ 697 ]   2017-02-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00717 “ดร.อรรชกา สีบุญเรือง” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 156 ]   2017-02-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00716 วว.โชว์นิทรรศการเศรษฐกิจฐานราก นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาชุมชนเกษตรกรรม  [ 0 ] [ 815 ]   2017-02-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00715 ผู้ว่าการ วว. นำทีมจิตอาสาบริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง  [ 0 ] [ 771 ]   2017-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00714 วว. เตรียมจัดฝึกอบรมพร้อมโชว์นิทรรศการทดสอบระบบราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ในงาน ASEAN Next 2017 ฉลอง 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน มุ่งพัฒนาความร่วมมือ วทน. สู่อนาคต  [ 1 ] [ 739 ]   2017-02-21 ลูกจ้าง30 กว่าปี [22-02-2017 08:01]
00713 วว. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  [ 0 ] [ 718 ]   2017-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00712 วว. ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะ/ประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  [ 1 ] [ 759 ]   2017-02-20 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [21-02-2017 07:51]
00711 วว. เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์  [ 0 ] [ 773 ]   2017-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00710 วว. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดภูเก็ต  [ 0 ] [ 589 ]   2017-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00709 “ดร.อรรชกา สีบุญเรือง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว. มอบนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน  [ 0 ] [ 838 ]   2017-02-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00708 วว. ผนึกกำลังจังหวัดสระบุรี / อบต.ตาลเดี่ยว มุ่งสร้างต้นแบบการคัดแยกขยะชุมชน  [ 0 ] [ 264 ]   2017-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00707 วว. มอบความรัก...ณ บ้านพักผู้สูงวัย  [ 0 ] [ 700 ]   2017-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00706 รมว. วท. เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน วว. ที่สนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 666 ]   2017-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00705 วว.ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7  [ 0 ] [ 771 ]   2017-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00704 วว. เยี่ยมชม บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคฯ หารือความร่วมมือพัฒนายาจากสมุนไพร  [ 0 ] [ 917 ]   2017-02-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00703 วว. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว”  [ 0 ] [ 885 ]   2017-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00702 กระทรวงวิทย์ เดินหน้ายกระดับโอทอปจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 685 ]   2017-01-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
00701 ผู้ว่าการ วว.รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณ...สนับสนุนงานตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560  [ 0 ] [ 624 ]   2017-01-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25/52 [หน้าถัดไป = 26]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537