ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00561 วว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย  [ 0 ] [ 988 ]   2016-05-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00560 วว. ร่วมหารือกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สร้างตลาดให้โอทอป  [ 0 ] [ 740 ]   2016-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00559 วว.ร่วมงาน STARTUP THAILAND 2016  [ 0 ] [ 803 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00558 วว. กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดลำปาง  [ 0 ] [ 728 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00557 วว. กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดเลย  [ 0 ] [ 745 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00555 วว. กระทรวงวิทย์ ยกระดับโอทอป ด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดตราด  [ 0 ] [ 695 ]   2016-04-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00554 กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดปทุมธานี  [ 1 ] [ 149 ]   2016-03-31 55 [04-04-2016 15:10]
00553 วว.จับมือ NMIJ และ มว. จัดโครงการทดสอบความชำนาญในการวัดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในข้าว ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 913 ]   2016-03-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00552 วว. เดินหน้ายกระดับโอทอปจังหวัดนราธิวาส ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 1 ] [ 180 ]   2016-03-22 55 [24-03-2016 09:56]
00551 วว.ร่วมโชว์ผลงานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2  [ 2 ] [ 696 ]   2016-03-17 ชุมพร [24-03-2016 10:08]
00550 วว.ลงนาม กปภ. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 785 ]   2016-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00549 คณะผู้แทนภาคธุรกิจบราซิลหารือผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน วว.  [ 0 ] [ 787 ]   2016-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00548 วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  [ 0 ] [ 774 ]   2016-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00546 ปุ๋ย วว. เพิ่มผลผลิตการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน  [ 1 ] [ 757 ]   2016-02-17 ยุทธนา [06-03-2016 10:15]
00545 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทย์ ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  [ 0 ] [ 105 ]   2016-02-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00544 ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร วว. เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  [ 1 ] [ 239 ]   2016-01-27 อมรรัตน์ อุทัยวัฒนา [28-01-2016 16:53]
00543 วว. ลงนามความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ป้อนภาคอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 902 ]   2016-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00542 สรุปผลการดำเนินงานของ วว. ปี 2558 ... เศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  [ 0 ] [ 825 ]   2016-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00541 วว.โชว์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ายางพารา เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอดบุหรี่/เวชสำอางลดริ้วรอย  [ 0 ] [ 884 ]   2016-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00540 ผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี่ “รสกะเพรา  [ 1 ] [ 723 ]   2016-01-27 apichart [24-11-2017 17:18]
00539 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ  [ 1 ] [ 947 ]   2016-01-27 ไทย [07-06-2016 18:02]
00538 เทคโนโลยี วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา  [ 3 ] [ 542 ]   2016-01-27 ดลลภัส ทรายแก้ว [30-07-2018 13:23]
00537 วว./กรมฝนหลวงฯ ลงนามวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์กระบวนการทำฝนหลวง  [ 0 ] [ 793 ]   2016-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00536 กระทรวงวิทย์ผุด “สะแกราชโมเดล” จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสงวนชีวมณฑล  [ 0 ] [ 979 ]   2016-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00535 วว.จับมือ NMIJ มว. และ วศ. จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ Metrology Arena in Thailand (MAT 2016)  [ 0 ] [ 918 ]   2016-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26/47 [หน้าถัดไป = 27]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537