ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00569 กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น  [ 0 ] [ 196 ]   2016-06-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00568 วว.จัดสัมมมนา “ติดปีกสมรรถนะอุตสาหกรรมด้วยบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 960 ]   2016-06-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00567 วว.ร่วมลงนาม 35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร  [ 0 ] [ 831 ]   2016-05-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00566 “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน  [ 0 ] [ 815 ]   2016-05-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00565 วว. โชว์งานบริการมาตรวิทยา/การทดสอบ/รับรองคุณภาพ เสริมขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย  [ 1 ] [ 792 ]   2016-05-25 Supaporn [27-05-2016 11:04]
00564 วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว  [ 0 ] [ 871 ]   2016-05-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00563 วว.เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว  [ 0 ] [ 416 ]   2016-05-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00562 วว. จับมือ กรมธุรกิจการค้า พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย  [ 0 ] [ 695 ]   2016-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00561 วว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย  [ 0 ] [ 140 ]   2016-05-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00560 วว. ร่วมหารือกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สร้างตลาดให้โอทอป  [ 0 ] [ 786 ]   2016-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00559 วว.ร่วมงาน STARTUP THAILAND 2016  [ 0 ] [ 846 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00558 วว. กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดลำปาง  [ 0 ] [ 773 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00557 วว. กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดเลย  [ 0 ] [ 784 ]   2016-04-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00555 วว. กระทรวงวิทย์ ยกระดับโอทอป ด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดตราด  [ 0 ] [ 736 ]   2016-04-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00554 กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดปทุมธานี  [ 1 ] [ 196 ]   2016-03-31 55 [04-04-2016 15:10]
00553 วว.จับมือ NMIJ และ มว. จัดโครงการทดสอบความชำนาญในการวัดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในข้าว ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 956 ]   2016-03-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00552 วว. เดินหน้ายกระดับโอทอปจังหวัดนราธิวาส ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 1 ] [ 226 ]   2016-03-22 55 [24-03-2016 09:56]
00551 วว.ร่วมโชว์ผลงานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2  [ 2 ] [ 742 ]   2016-03-17 ชุมพร [24-03-2016 10:08]
00550 วว.ลงนาม กปภ. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 826 ]   2016-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00549 คณะผู้แทนภาคธุรกิจบราซิลหารือผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน วว.  [ 0 ] [ 829 ]   2016-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00548 วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  [ 0 ] [ 830 ]   2016-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00546 ปุ๋ย วว. เพิ่มผลผลิตการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน  [ 1 ] [ 822 ]   2016-02-17 ยุทธนา [06-03-2016 10:15]
00545 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทย์ ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  [ 0 ] [ 148 ]   2016-02-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00544 ทิศทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร วว. เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  [ 1 ] [ 281 ]   2016-01-27 อมรรัตน์ อุทัยวัฒนา [28-01-2016 16:53]
00543 วว. ลงนามความร่วมมือภาคีสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ป้อนภาคอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 948 ]   2016-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 26] กำลังแสดงหน้าที่ 27/48 [หน้าถัดไป = 28]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537