ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00534 วว. จัดกิจกรรมสถานีสีเขียว "น้ำมันหอมระเหย...ไล่ยุง" ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2559 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ@กระทรวงวิทย์  [ 0 ] [ 191 ]   2016-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00533 วว.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “แถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี”  [ 0 ] [ 119 ]   2015-12-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00532 กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559  [ 0 ] [ 262 ]   2015-12-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00531 วว. ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีถวายในหลวง  [ 0 ] [ 870 ]   2015-12-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00530 วว. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราชา  [ 0 ] [ 798 ]   2015-12-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00529 วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58  [ 0 ] [ 193 ]   2015-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00528 วว.ร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบภายใต้โครงการ STIM ในงาน Innomart Technomart 2558  [ 0 ] [ 911 ]   2015-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00527 วว. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WAITRO Networking Conference เรื่อง ‘STI to Strengthen SMEs and Communities’  [ 0 ] [ 986 ]   2015-10-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) ให้แก่ “นายทักษิณ อาชวาคม” ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. นครราชสีมา  [ 5 ] [ 329 ]   2015-10-14 มพชุน วาธร [28-10-2015 11:27]
00525 วว.ลงนาม มทร.ธัญบุรี “โครงการบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ”  [ 0 ] [ 911 ]   2015-10-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00524 “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วว. แสดงผลงานวิจัยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ STIM และฝึกอบรมอาชีพฟรี!  [ 1 ] [ 149 ]   2015-10-06 ปิยาลัคน์ [07-10-2015 11:20]
00522 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทย์ วว. โชว์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มการแข่งขัน OTOP/SMEs บริการทดสอบระบบราง  [ 0 ] [ 756 ]   2015-10-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00521 วว. จับมือ NMIJ และ มว. จัดสัมมนาวิชาการ ....โครงการทดสอบความชำนาญในการวัดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในข้าวครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 871 ]   2015-10-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00520 กระทรวงวิทย์ร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์ แถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และงานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย @ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  [ 0 ] [ 929 ]   2015-09-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00519 วว. จัดแสดงผลงานวิจัยเครื่องจักร O•Z•O•N•E Product ในงาน “Thailand Industry Expo 2015 : มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”  [ 0 ] [ 200 ]   2015-09-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00518 “พิเชฐ” ลงพื้นที่นครราชสีมา ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” เผยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้ถึงกว่า 20,000 ตัน  [ 0 ] [ 970 ]   2015-09-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00517 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี “ลองกอง” ของ วว. ในงาน “วันลองกอง”...ของดีเมืองนรา ประจำปี 2558  [ 0 ] [ 151 ]   2015-09-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00516 พิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร”  [ 0 ] [ 962 ]   2015-09-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00515 พิธีเปิดโรงเรือนเพาะเห็ดในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง  [ 0 ] [ 132 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00514 ทีมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น คิดค้น H-FAME น้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่คุณภาพสูง ผ่านการทดสอบกับรถยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ  [ 0 ] [ 234 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00513 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 8 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย ใน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 2558/2”  [ 0 ] [ 959 ]   2015-09-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00512 วว. จัดสัมมนา “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558”  [ 0 ] [ 202 ]   2015-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00511 วว. จัดสัมมนา “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง) ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558  [ 0 ] [ 904 ]   2015-09-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00510 โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  [ 0 ] [ 934 ]   2015-09-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00509 กระทรวงวิทย์เปิดรับเวทีฟังความเห็น MOST One Stop Service พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ  [ 0 ] [ 996 ]   2015-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 26] กำลังแสดงหน้าที่ 27/47 [หน้าถัดไป = 28]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537