ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00620 ผู้ว่าการ วว. แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และ เลขาธิการ สมอ. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  [ 0 ] [ 208 ]   2016-10-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00619 วว.จัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ “โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว”  [ 0 ] [ 183 ]   2016-10-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00618 “Pro Fruit” ผลงานวิจัย วว. ได้รับรางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรมอันดับ 2 ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ  [ 1 ] [ 406 ]   2016-10-05 แฟนคลัป [08-10-2016 23:11]
00617 วว. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะพลาสติกในชุมชนครั้งที่ 1 @ จังหวัดสระบุรี  [ 0 ] [ 757 ]   2016-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00616 ขอแสดงความยินดี... วว.ร่วมรับรางวัลระดับนานาชาติ  [ 1 ] [ 656 ]   2016-10-03 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [03-10-2016 14:05]
00615 รมว.วท. พร้อมด้วย ผู้ว่าการ วว. และคณะ เยือนประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 729 ]   2016-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00614 วว. จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “เทคโนโลยีระบบราง”  [ 0 ] [ 732 ]   2016-09-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00613 วว.จัดงาน TISTR and FRIENDS 2016 “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล”  [ 0 ] [ 899 ]   2016-09-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00612 วว.จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย  [ 0 ] [ 163 ]   2016-09-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00611 วว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  [ 1 ] [ 782 ]   2016-09-14 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [22-09-2016 14:05]
00610 วว. โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ ในงานมหกรรมไทยแลนด์เทคโชว์ 2016  [ 0 ] [ 859 ]   2016-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00609 วว. จัดสัมมนานำเสนอวิทยานิพนธ์นักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559  [ 0 ] [ 975 ]   2016-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00608 วว. ผนึกกำลัง รฟท. และ สมอ. ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  [ 0 ] [ 141 ]   2016-09-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00607 วว.โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพิ่มผลผลิตการเกษตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวทน. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง  [ 0 ] [ 595 ]   2016-09-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00606 วว.แถลงข่าวจัดงาน TISTR and FRIENDS 2016 “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล”  [ 1 ] [ 303 ]   2016-09-05 เอกรักษ์แบรนด์ [18-09-2016 12:16]
00605 วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Symposium Failure Analysis and Inspection for Materials and Products of ASEAN Countries  [ 0 ] [ 972 ]   2016-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00604 วว.ร่วมงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” จังหวัดขอนแก่น  [ 0 ] [ 804 ]   2016-08-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00603 วว. ผนึกกำลัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุมความร่วมมือทดสอบความปลอดภัยของยา เครื่องสำอาง โดยลดการใช้สัตว์ทดลอง ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 791 ]   2016-08-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00602 นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงาน วว. @ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภารกิจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  [ 0 ] [ 791 ]   2016-08-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00601 วว.โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016  [ 0 ] [ 893 ]   2016-08-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00600 วว.โชว์กิจกรรม “Science @ Cuisine”....ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559  [ 0 ] [ 877 ]   2016-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00599 วว.ร่วมแถลงข่าวงาน “Thailand TECH SHOW 2016”  [ 0 ] [ 887 ]   2016-08-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00598 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี”  [ 1 ] [ 878 ]   2016-08-15 ชุม [15-08-2016 11:48]
00597 วว. ขอเชิญร่วมกิจกรรม Good Food Good Health / Lab Cuisine ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559  [ 0 ] [ 881 ]   2016-08-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00596 ขอเชิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประเด็นเรื่อง “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.  [ 0 ] [ 740 ]   2016-08-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 28] กำลังแสดงหน้าที่ 29/52 [หน้าถัดไป = 30]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537