ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01340 วว.จัดงาน “มหกรรม OTOP i Style 4” (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1  [ 0 ] [ 129 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01339 วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ ...สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  [ 0 ] [ 479 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01338 วว.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไท  [ 0 ] [ 83 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01337 “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ วว. “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” @ มหกรรมวิทย์ 2562  [ 0 ] [ 62 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01336 วว.เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง อว./สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “การเตรียมอุตสาหกรรมไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อน Industry Transformation ด้วย STI”  [ 0 ] [ 62 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01335 ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมซุปเปอร์บอร์ดกระทรวง อว. นัดแรก ถกโจทย์พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมนำการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  [ 0 ] [ 63 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01334 วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia 2019 โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร : FISP ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสการทำธุรกิจ  [ 0 ] [ 52 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01333 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน  [ 0 ] [ 64 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01332 วว./TICA ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต  [ 0 ] [ 49 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01331 วว.ลงนาม SXAU วิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตร  [ 0 ] [ 77 ]   2019-08-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01330 วว.หารือความร่วมมือ Suzhou Institute of Advanced Technology ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 87 ]   2019-08-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01329 วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO 19011  [ 0 ] [ 62 ]   2019-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01328 วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 @ Hall 8 อิมแพค เมืองทองธานี  [ 0 ] [ 59 ]   2019-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01327 วว. โชว์ผลงานเมล็ดพันธุ์มีชีวิต “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 68 ]   2019-08-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01326 วว.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 51 ]   2019-08-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01325 วว. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 0 ] [ 60 ]   2019-08-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01324 วว.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 68 ]   2019-08-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01323 วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะฯ @ จังหวัดสระบุรี  [ 0 ] [ 63 ]   2019-08-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01322 วว. / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หารือขยายขอบเขตความร่วมมือวิจัยใหม่ด้าน Biotechnology  [ 0 ] [ 67 ]   2019-08-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01321 วว.ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ KCTC / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  [ 0 ] [ 65 ]   2019-08-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01320 วว.เปิดโครงการมัคคุเทศก์จิตอาสา @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 65 ]   2019-08-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01319 วว.จัดสัมมนาการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  [ 0 ] [ 71 ]   2019-08-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01318 วว./ผู้ประกอบการ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ประเด็นผลงานวิจัย “Green & Sustainable Food”  [ 0 ] [ 70 ]   2019-08-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01317 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามการดำเนินงานโครงการ InnoAgri วว. ด้านการใช้นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตทุเรียนภาคใต้  [ 0 ] [ 53 ]   2019-08-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01315 วว. ผนึกกำลัง 24 ภาคีเครือข่ายรัฐ/เอกชน เปิดตัวโครงการ Thai Cosmetopoeia ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย สร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น...คืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 78 ]   2019-08-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/52 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537