ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00378 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือกระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ  [ 0 ] [ 475 ]   2013-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00377 วว. ร่วมมือสภาหอการค้าไทย/มหาวิทยาลัยหอการค้าฯ ส่งเสริมวิทย์พัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศ  [ 0 ] [ 368 ]   2013-02-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00376 วว.จับมือ บ.มาลีสามพรานฯ วิจัยเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาจากน้ำทิ้ง/ก๊าซโรงงานผลิตน้ำผลไม้  [ 0 ] [ 102 ]   2013-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00375 วว.จัดสัมมนา Technology Matching Day ….เสริมศักยภาพด้านระบบมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  [ 0 ] [ 802 ]   2013-01-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00374 วว.ลงนามความร่วมมือประเทศจีน ...บริหารจัดการฐานข้อมูลจุลินทรีย์ให้เป็นสากล  [ 0 ] [ 815 ]   2013-01-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00373 วว. เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย สนับสนุนการวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อพลังงานทดแทน  [ 0 ] [ 446 ]   2013-01-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00372 กระทรวงวิทย์จัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศ ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา  [ 2 ] [ 366 ]   2013-01-16 inn [22-01-2013 14:08]
00371 วว. จัดกิจกรรมสถานีสีเขียวในงานกระทรวงวิทย์คิดส์เดย์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  [ 0 ] [ 595 ]   2013-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00370 วว. จับมือองค์การสวนสัตว์ส่งเสริมวิทย์จัดการสิ่งแวดล้อมสู่ระบบ Green Zoo  [ 0 ] [ 290 ]   2012-12-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00369 วว. เปิดตัว 5 ผลิตภัณฑ์งานวิจัยใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย  [ 13 ] [ 413 ]   2012-12-19 มิ๊กกี้ [15-04-2015 16:54]
00368 วว. แถลงข่าวสรุปผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2555  [ 2 ] [ 972 ]   2012-12-19 Nataporn [28-12-2012 11:17]
00367 วว.จับมือประเทศจีน ร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรและพืชสมุนไพร  [ 1 ] [ 486 ]   2012-12-19 กรกช มหาวงค์ [08-01-2013 11:22]
00366 วว. จับมือกรมราชทัณฑ์ ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  [ 1 ] [ 471 ]   2012-11-27 [30-11-2012 09:54]
00365 วว. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราชา  [ 1 ] [ 786 ]   2012-11-22 สุจิตรา [04-12-2012 11:00]
00363 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งไพลให้แก่บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด  [ 0 ] [ 354 ]   2012-11-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00362 วว.และ Da Vinci Society International ลงนามความร่วมมือโครงการฝึกอบรมเยาวชนฯ  [ 0 ] [ 464 ]   2012-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00361 ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมแสดงความยินดี รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. คนใหม่  [ 0 ] [ 412 ]   2012-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00360 วว. มอบเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊สให้แก่สหกรณ์ปราจีนบุรี/สระบุรีพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  [ 1 ] [ 532 ]   2012-11-06 สมศักดิ์ เปรมประสงค์ [15-11-2012 15:03]
00358 วว. รับมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากวุฒิสภา  [ 3426 ] [ 262 ]   2012-11-06 elapifuxocimu [24-04-2019 03:20]
00356 วว. จับมือ ม.หัวเฉียว ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์และสร้างภาคีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก  [ 0 ] [ 556 ]   2012-10-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00355 วว. / ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมมือโครงการสร้างภาคีบัณฑิตผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก  [ 0 ] [ 529 ]   2012-10-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00354 ผู้ว่าการ วว.เดินทางเยือนญี่ปุ่นร่วมประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ และหารือความร่วมมืองานวิจัย  [ 1 ] [ 626 ]   2012-10-18 0ti^hwxmew, [18-10-2012 16:48]
00353 วว. สรุปผลโครงการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย  [ 0 ] [ 381 ]   2012-10-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00352 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. รับรางวัลหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตร&อาหารดีเด่นประจำปี 2555  [ 0 ] [ 702 ]   2012-10-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00351 ผู้ว่าการ วว. และคณะ เยือนประเทศญี่ปุ่น... ลงนามร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสาหร่ายและพลังงาน  [ 0 ] [ 368 ]   2012-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33/47 [หน้าถัดไป = 34]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537