ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00516 พิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร”  [ 0 ] [ 172 ]   2015-09-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00515 พิธีเปิดโรงเรือนเพาะเห็ดในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง  [ 0 ] [ 257 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00514 ทีมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น คิดค้น H-FAME น้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่คุณภาพสูง ผ่านการทดสอบกับรถยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ  [ 0 ] [ 520 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00513 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 8 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย ใน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 2558/2”  [ 0 ] [ 155 ]   2015-09-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00512 วว. จัดสัมมนา “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558”  [ 0 ] [ 348 ]   2015-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00511 วว. จัดสัมมนา “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง) ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558  [ 0 ] [ 111 ]   2015-09-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00510 โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  [ 0 ] [ 139 ]   2015-09-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00509 กระทรวงวิทย์เปิดรับเวทีฟังความเห็น MOST One Stop Service พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ  [ 0 ] [ 199 ]   2015-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00508 วว. จับมือสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่/ลำพูน ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก  [ 0 ] [ 348 ]   2015-07-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00507 วว.จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...ร่วมมือด้านงานวิจัย /แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ  [ 0 ] [ 160 ]   2015-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00506 วว.จัดประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ...ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 52  [ 0 ] [ 199 ]   2015-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00505 วว.จัดงาน TISTR & Friends 2015 …ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 52  [ 0 ] [ 253 ]   2015-07-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00504 วว.จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา...งาน SMART SME Expo 2015  [ 0 ] [ 976 ]   2015-07-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00503 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. จัดสัมมนา “ติดปีกสมรรถนะอุตสาหกรรมด้วยบริการ ว และ ท เพื่อเพิ่มการบริการอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 213 ]   2015-07-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00502 วว. เชิญชวนร่วมงาน TISTR & Friends 2015 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 52  [ 0 ] [ 690 ]   2015-07-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00501 วว. จับมือ 3 หน่วยงานเครือข่าย ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร  [ 0 ] [ 779 ]   2015-07-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00500 ก.วิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมทัพรัฐบาลแก้ภัยแล้ง พร้อมส่งแพคเกจช่วยเหลือเกษตรกรแบบทันท่วงที  [ 0 ] [ 897 ]   2015-07-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00499 วว./สสว. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพัฒนา SMEs  [ 0 ] [ 976 ]   2015-07-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00498 วว./บ.อาณาจักรสุขภาพฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสมอง MDmate ผลงานคิดค้นนักวิจัยไทย  [ 0 ] [ 964 ]   2015-07-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00497 วว. ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพร  [ 0 ] [ 164 ]   2015-06-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00496 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. จัดสัมมนา “ติดปีกสมรรถนะอุตสาหกรรมด้วยบริการ ว และ ท เพื่อเพิ่มการบริการอุตสาหกรรม”  [ 1 ] [ 406 ]   2015-06-25 - [26-06-2015 11:12]
00495 วว. จัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ ASEAN+3 Organic Agriculture Forum  [ 0 ] [ 221 ]   2015-06-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00494 วว.ร่วมแถลงข่าว ...สนับสนุนการจัดงาน “SMART SME EXPO 2015”  [ 0 ] [ 908 ]   2015-06-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00493 วว.ร่วมคาราวานวิทย์ @ สปป.ลาว โชว์เทคโนโลยีปลูกพืชไร้ดิน ... ส่งเสริมบริโภคผักอนามัย ปลอดสารเคมี / สร้างงาน สร้างเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิต  [ 0 ] [ 384 ]   2015-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00492 วว.จับมือ สสว. หนุน SME ทั่วประเทศสร้างเครือข่าย เสริมความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 397 ]   2015-06-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33/52 [หน้าถัดไป = 34]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537