ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00439 วว.ลงนามความร่วมมือกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์/สังคม  [ 0 ] [ 486 ]   2014-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00438 วว. ร่วมประชุมด้านวิทย์/ศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถไฟความเร็วสูงสาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 780 ]   2014-05-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00437 ผู้ว่าการ วว.หารือความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยี plasma  [ 0 ] [ 466 ]   2014-04-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00436 วว./IRPC เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม วิจัยเครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง ระบุเป็นเครื่องแรกเครื่องเดียวในประเทศไทย ที่ทำงานทดสอบต่อเนื่องอัตโนมัติ ประหยัดเวลาถึง 6 เท่า เก็บข้อมูล พิมพ์รายงานผลได้  [ 0 ] [ 348 ]   2014-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00435 กระทรวงวิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 759 ]   2014-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00434 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 815 ]   2014-06-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00433 ผู้ว่าการ วว.หารือความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยี non plasma  [ 0 ] [ 930 ]   2014-04-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00432 วว./IRPC เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม วิจัยเครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง ระบุเป็นเครื่องแรกเครื่องเดียวในประเทศไทย ที่ทำงานทดสอบต่อเนื่องอัตโนมัติ ประหยัดเวลาถึง 6 เท่า เก็บข้อมูล พิมพ์รายงานผลได้  [ 0 ] [ 150 ]   2014-04-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00431 กระทรวงวิทย์ ร่วมยินดี ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น นักอนุรักษ์พรรณไม้หายาก รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  [ 0 ] [ 962 ]   2014-03-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00430 ผู้ว่าการ วว.นำทีมคณะผู้บริหารและนักวิจัย เดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย หารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัช/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเทคโนโลยีอาหาร  [ 0 ] [ 977 ]   2014-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00429 วว. มอบเครื่องคั้นน้ำลองกองและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส  [ 0 ] [ 988 ]   2014-01-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00428 วว.จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร  [ 0 ] [ 836 ]   2014-01-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00427 วว. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกวงศ์ชาฤาษี 6 ชนิด ชี้มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต  [ 1 ] [ 608 ]   2013-12-19 7 [24-02-2016 04:50]
00426 ผู้ว่าการ วว. และคณะ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลาสมา ณ ประเทศเกาหลี/ญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 592 ]   2013-12-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00425 วว.ลงนามความร่วมมือสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ...รับรองผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ  [ 0 ] [ 316 ]   2013-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00424 วว. จับมือเครือข่ายใน-ต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Biomass Open Innovation Forum”  [ 0 ] [ 521 ]   2013-11-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00423 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จบูธนิทรรศการผลงานวิจัยโครงการลองกอง วว. เนื่องในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2556  [ 0 ] [ 834 ]   2013-11-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
00422 รมว.วท. เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา หน่วยงานวิจัยพัฒนาภูมิภาคของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 917 ]   2013-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00421 วว. เข้าพบนายกรัฐมนตรี นำเสนอการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  [ 1 ] [ 100 ]   2013-11-05 แมวมอง [08-11-2013 12:17]
00419 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประเทศฟิจิ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตร วว.  [ 0 ] [ 173 ]   2013-10-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00418 วว.โชว์ผลงานวิจัยต้อนรับ Mr.Koji Omi ประธาน STS Forum ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 802 ]   2013-10-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00416 เทคโนโลยีสาหร่าย วว. : จากความรู้...สู่ความเป็นเลิศ  [ 0 ] [ 502 ]   2013-10-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
00415 “ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. มอบนโยบายใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับ SMEs/OTOP สร้างความเข้มแข็งประเทศ  [ 0 ] [ 886 ]   2013-09-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00414 วว. และ The Defence International Co., Ltd ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือวิจัย สร้างต้นแบบเครื่องกำจัดขยะไร้มลพิษโดยใช้พลาสม่าเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน  [ 0 ] [ 977 ]   2013-09-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00413 กระทรวงวิทย์ยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพใหม่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงภาคอีสาน ผ่านโครงการชุมชนชมจันทร์หวานเจี๊ยบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผักหวานป่า ชมจันทร์ พันธุ์ไก่พื้นเมือง  [ 0 ] [ 174 ]   2013-09-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 35] กำลังแสดงหน้าที่ 36/52 [หน้าถัดไป = 37]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537