ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01162 วว. ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม Governance Council ของประเทศสมาชิก Asia-Pacific ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานด้านพรรณพืช /อนุรักษ์แมลง /เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล / Plasma Technology  [ 0 ] [ 261 ]   2018-11-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01161 วว. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น พัฒนางานวิจัย...เทคโนโลยีการเกษตร/อาหาร  [ 0 ] [ 244 ]   2018-11-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01160 วว. เข้าร่วมประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Meetings ณ ประเทศสิงคโปร์  [ 0 ] [ 189 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01159 วว.ชวนพาพ่อเที่ยวทุ่งทานตะวัน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา  [ 0 ] [ 171 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01157 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY, NBT World ประเด็น“วิสัยทัศน์ ภารกิจ วว. ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0”  [ 0 ] [ 420 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01156 วว.โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วย วทน.ในการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 234 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01155 ของขวัญต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 จาก วว.  [ 0 ] [ 184 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01154 พิธีเปิดการประชุมนานาชาติ Inclusive Science, Technology and Innovation Policies for Promoting the Transfer of New and Emerging Technologies in Water and Energy Sectors  [ 0 ] [ 202 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01153 วว. มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2562 เชิญชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย/ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 215 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01152 ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand in the Making  [ 0 ] [ 195 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01151 วว. ร่วมงานศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและแปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า  [ 0 ] [ 270 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01150 วว.จับมือ กรมการท่องเที่ยว อบรมมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  [ 0 ] [ 237 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01149 วว. ร่วมงานประชุม WAITRO ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  [ 0 ] [ 237 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01148 วว./Monash University/ IRT ร่วมจัดสัมมนา Thailand – Australia Collaboration for Rail Modernisation and Future Development  [ 0 ] [ 206 ]   2018-11-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01147 วว. ร่วมนำเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนการประชุม ครม. @ ทำเนียบรัฐบาล  [ 0 ] [ 218 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01146 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ พบประชาคม วท. ในเทคโนธานี  [ 0 ] [ 182 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01145 วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สสปน.ร่วมพัฒนาสินค้าสหกรณ์สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม  [ 0 ] [ 274 ]   2018-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01144 กระทรวงวิทย์ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม “ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” @ สยามสแควร์  [ 0 ] [ 233 ]   2018-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01143 วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว/สินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  [ 0 ] [ 241 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01141 วว. ผนึกกำลัง JAIMA จัดการประชุม APPLICATION OF INGREDIENT FOR FUNCTIONAL FOOD AND COSMETICs  [ 0 ] [ 254 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01140 กระทรวงวิทย์แต่งตั้ง “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ วว. คนใหม่ โชว์วิสัยทัศน์มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ประชาชน ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 325 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01139 พิธีเปิด The Third Country Training Programme for Promotion and Dissemination of High Quality Biofuels Production Technology for Automotive Utilization in ASEAN ปีที่ 3  [ 0 ] [ 215 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01138 วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 230 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01137 วว. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 196 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01136 ผู้ว่าการ วว. ร่วมงาน CITTC เสริมสร้างโอกาสความร่วมมือด้าน วทน. ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 232 ]   2018-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/47 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537