ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00100 ส่งมอบ “เครื่องขึ้นรูปแป้งขนมบัวลอย”  [ 2 ] [ 382 ]   2007-12-28 พงษ์ [09-01-2009 10:46]
00099 ภาพข่าวส่งมอบจักรอัลทราโซนิกส์  [ 0 ] [ 993 ]   2007-12-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00098 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยได้รับรางวัล WQC International Star Award for Quality  [ 1 ] [ 228 ]   2007-12-17 SOS [11-01-2008 14:15]
00097 วว.โชว์ อาหารเสริมและชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ....เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยรุกตลาดอินเตอร์  [ 3 ] [ 422 ]   2007-11-30 W [29-09-2018 18:27]
00096 ภาพข่าว วว. : การจัดการความรู้และประเมินมูลค่าทุนทางปัญญา  [ 0 ] [ 795 ]   2007-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00095 วว. รับมอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ จากบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  [ 0 ] [ 306 ]   2007-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00094 วว. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา “เชื้อเพลิงชีวภาพ : อนาคตพลังงานไทย”  [ 0 ] [ 413 ]   2007-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00093 วว. จับมือพันธมิตรนานาชาติ ร่วมหาแนวทางสร้างมาตรฐานไบโอดีเซล ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  [ 0 ] [ 278 ]   2007-10-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00092 วว. เจ๋งวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพุงทะลายปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย  [ 9 ] [ 590 ]   2007-10-16 phoojong [01-04-2010 15:38]
00091 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเห็ดยานางิระบบปิดต้นทุนต่ำสู่เชิงพาณิชย์  [ 1 ] [ 464 ]   2007-10-09 คนสนใจ [12-10-2007 16:21]
00090 นักศึกษาโครงการสร้างภาคีบัณฑิตฯ...โชว์ผลงานวิทยานิพนธ์  [ 0 ] [ 721 ]   2007-09-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00089 ภาพข่าว วว.:เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ  [ 2 ] [ 114 ]   2007-08-16 sadow [09-04-2008 17:47]
00088 จักรยานน้ำ  [ 14 ] [ 493 ]   2007-08-06 พรชัย ด้วงเงิน [15-04-2017 05:40]
00087 วว.จัดระดมความคิดผู้ประกอบการ ผลักดันอุตสาหกรรมส่งออกน้ำพริกไทย ก้าวสู่ไกลในตลาดโลก  [ 3 ] [ 561 ]   2007-06-22 จตุพล [13-10-2009 20:11]
00086 วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตสาหร่ายมุกหยกเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ  [ 20 ] [ 657 ]   2007-06-15 EllSuix [10-06-2019 22:43]
00085 วว. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลายข้าวครบวงจร...พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย  [ 0 ] [ 988 ]   2007-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00084 วว. เจ๋งวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากขมิ้นชัน คุณภาพมาตรฐานสากล..  [ 11 ] [ 509 ]   2007-05-22 ต่าย [23-06-2011 16:02]
00083 วว. โชว์ “จักรอัลทราโซนิกส์” เครื่องแรกของประเทศไทย  [ 1579 ] [ 920 ]   2007-05-22 <a href="http://www.zimbio.com/Personal+Fi [28-04-2009 16:30]
00082 วว. จัดสัมมนาฟรี! “เส้นทางสู่ฝัน...ร่วมสร้างสรรค์ S&T” ฉลองครบรอบ 44 ปี [ 0 ] [ 171 ]   2007-05-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00081 วว. ระดมความคิดผู้ประกอบการต่อยอดงานวิจัยผลิตพลาสติกย่อยสลายได้  [ 1 ] [ 725 ]   2007-04-04 สายสนม [23-04-2007 15:50]
00080 ภาพข่าว : ระดมความคิดนิวทราซูติ  [ 11103 ] [ 175 ]   2007-04-04 Hello! http://oswaldor.com/#7922 ,cialis, http:// [19-11-2009 06:22]
00079 วว. จับมือภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรการผลิตเอทานอลสนองนโยบายรัฐบาล  [ 6172 ] [ 937 ]   2007-03-12 Phentermine [20-02-2009 15:36]
00078 วว.ร่วมมือกับ STKC จัดทำโครงการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  [ 6169 ] [ 275 ]   2007-03-12 kjmtqdetyz [08-11-2008 07:51]
00077 ภาคีบัณฑิต  [ 1 ] [ 831 ]   2007-03-06 ผู้มาชม [11-10-2007 13:51]
00076 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  [ 2 ] [ 142 ]   2007-03-06 นศ.ราชภัฏ [23-06-2007 23:11]
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 43] กำลังแสดงหน้าที่ 44/48 [หน้าถัดไป = 45]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537