ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01715 วว./กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน  [ 0 ] [ 5 ]   2021-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01714 วว. - สวทช. - สรอ. - สพช. แถลงข่าวออนไลน์ เปิดตัวโครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม(RDIMS) สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  [ 0 ] [ 40 ]   2021-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01713 วว. แนะส่งเสริมปลูกเลี้ยง “สุคนธรส” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้มั่นคง ลดผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาว  [ 0 ] [ 32 ]   2021-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01712 วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19  [ 0 ] [ 43 ]   2021-01-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01711 ผู้ว่าการ วว. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ “ศาสตราจารย์วิจัย”  [ 0 ] [ 33 ]   2021-01-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01709 วว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  [ 0 ] [ 72 ]   2021-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01708 วว. ผนึกกำลัง 8 หน่วยงานพันธมิตร มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมชูผลงานพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย วทน. ในงาน Market Led Innovation  [ 0 ] [ 69 ]   2021-01-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01707 วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ  [ 0 ] [ 57 ]   2021-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01706 วว./บ.ไลอ้อนฯ โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม หนังศีรษะ จากสารสกัดตรีผลา ผลสำเร็จจากโครงการนวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางไทย ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศ  [ 0 ] [ 80 ]   2021-01-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01705 วว.เยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารกระทรวง อว./กระทรวงการคลัง  [ 0 ] [ 60 ]   2021-01-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01704 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ดิน ปุ๋ย พืช วว. ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจาก วศ.  [ 0 ] [ 71 ]   2021-01-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01703 วว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  [ 0 ] [ 85 ]   2020-12-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01702 วว. จับมือ 3 หน่วยงานจังหวัดเลย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด  [ 0 ] [ 81 ]   2020-12-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01701 วว.ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020  [ 0 ] [ 92 ]   2020-12-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01700 วว. / กรมการขนส่งทางราง จัดสัมมนาส่งเสริมอุตสาหกรรมราง สนับสนุน Local content ระบบราง สำรวจความพร้อมผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย สู่การกำหนดนโยบายส่งเสริมที่มีศักยภาพสูง  [ 0 ] [ 127 ]   2020-12-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01699 วว. จัดประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 ร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 68 ]   2020-12-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01698 วว.จับมือ บ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ วิจัยพัฒนา นำชีวมวลร่วมกับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง ...ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ผลิตเป็นเมทานอล  [ 0 ] [ 84 ]   2020-12-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01697 วว. เฝ้ารับเสด็จและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓”  [ 0 ] [ 103 ]   2020-12-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01695 วว.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน Thai Cosmetopoeia แด่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร  [ 0 ] [ 60 ]   2020-12-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01693 วว./สวก.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรม "กล้วยเตี้ยสู้วาตภัย" @ จังหวัดกำแพงเพชร  [ 0 ] [ 106 ]   2020-12-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01691 วว. /วช. จับมือเครือข่ายภาครัฐ - เอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้ สร้างนักวิจัยไม้ดอกไม้ประดับสู่ตลาดโลก  [ 0 ] [ 103 ]   2020-12-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01690 วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP City 2020” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  [ 0 ] [ 79 ]   2020-12-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01689 วว.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการกาฬสินธุ์โมเดล  [ 0 ] [ 110 ]   2020-12-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01688 วว. จับมือ ไทยฟู้ดส์ วิจัยนวัตกรรมโปรตีนจากพืช สร้างความยั่งยืนด้านอาหารของคนไทย  [ 0 ] [ 108 ]   2020-12-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01687 วว.จัดประชุมระดมความคิด “บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต”  [ 0 ] [ 105 ]   2020-12-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/62 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537