ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01224 วว. จัดสัมมนา ASEAN Workshop on Green Construction Materials for Community and MSMEs  [ 0 ] [ 173 ]   2019-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01223 พิธีเปิดงาน ASEAN Workshop on Railway Technology for Track and Rolling Stock Maintenance  [ 0 ] [ 162 ]   2019-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01222 ผู้ว่าการ วว. ร่วมเยี่ยมชม ศึกษาการดำเนินงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ณ ประเทศจีน  [ 0 ] [ 207 ]   2019-03-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01221 วว.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3  [ 0 ] [ 225 ]   2019-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01220 วว. ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness  [ 0 ] [ 172 ]   2019-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01219 วว.จับมือบริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่  [ 0 ] [ 206 ]   2019-03-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01218 วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก พร้อมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  [ 0 ] [ 206 ]   2019-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01217 วว.ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ดำเนินงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ภาคกลาง  [ 0 ] [ 204 ]   2019-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01216 วว./AIST ประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา“TISTR- AIST Mini Joint Symposium”  [ 0 ] [ 269 ]   2019-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01215 วว. เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย “สารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  [ 0 ] [ 216 ]   2019-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01214 วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 210 ]   2019-03-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01213 วว.ร่วมงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” พร้อมหารืองานวิจัยปี 2562 ร่วมกับ กฟผ.  [ 0 ] [ 283 ]   2019-03-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01212 ผู้ว่าการ วว. บันทึกเทปรายการเคลียร์คัดชัดเจน ช่อง 11 โครงการสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 200 ]   2019-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01211 วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ  [ 0 ] [ 217 ]   2019-02-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01210 วว.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  [ 0 ] [ 221 ]   2019-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01209 วว./จังหวัดแพร่ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์  [ 0 ] [ 233 ]   2019-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01208 วว. หารือ บริษัท อ.ส.ม.ท จำกัด (มหาชน) แนวทางสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล  [ 0 ] [ 225 ]   2019-02-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01207 วว. / บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  [ 0 ] [ 246 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01206 วว. ร่วมกับ วศ. จัดกิจกรรมพบผู้ประกอบการภาคใต้ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 251 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01205 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุกขกร  [ 0 ] [ 227 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01204 วว. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต  [ 0 ] [ 219 ]   2019-02-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01203 วว.ต้อนรับ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย และคณะสภาเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์​ยางไทย​ สปป.ลาว​  [ 0 ] [ 215 ]   2019-02-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01202 วว./ วศ. พบผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 267 ]   2019-02-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01201 ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร ต้อนรับกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 238 ]   2019-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01200 วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ สู่ศูนย์กลางศึกษาดูงานชุมชน  [ 0 ] [ 239 ]   2019-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/52 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537