ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01050 วว. ลงนาม บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป  [ 0 ] [ 334 ]   2018-06-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01049 วว. ผนึกกำลังจังหวัดสระบุรี /อบต.ตาลเดี่ยว ส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนผลงาน วทน. พัฒนาเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 367 ]   2018-06-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01048 วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำรุงรักษาความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมกลุ่มประเทศอาเซียน  [ 0 ] [ 391 ]   2018-06-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01047 วว. อบรมอาชีพเพิ่มมูลค่าขยะหลักสูตร "ถ่านหอม 3 in 1" ในโครงการลูกทุ่งมหานครสอนอาชีพฟรี  [ 0 ] [ 381 ]   2018-06-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01046 กระทรวงวิทย์ มุ่งสร้างผู้ประกอบการแปรรูปผักผลไม้ใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการเดิม ด้วย วทน. เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. ครบวงจร กำลังผลิต 1,000 ลิตร/วัน ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ  [ 0 ] [ 255 ]   2018-06-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01045 วว.บันทึกเทปอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 0 ] [ 377 ]   2018-06-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01044 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” @ จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่งโอทอป และเกษตรกรไทย  [ 0 ] [ 345 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01043 วว.ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน ให้แก่เทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สาธิตสร้างเป็นห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน  [ 0 ] [ 324 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01042 วว. ผนึกกำลังการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมใช้ทรัพยากร อบรม วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน  [ 0 ] [ 312 ]   2018-06-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01041 วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  [ 0 ] [ 342 ]   2018-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01040 วว.จัดสัมมนา “ISO/IEC 17025:2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”  [ 0 ] [ 325 ]   2018-06-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01039 กระทรวงวิทย์ นำ วทน.วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนผลิตอ้อย 30% ในพื้นที่ส่งเสริมอ้อย 5 แสนไร่ จ.นครสวรรค์/อุตรดิตถ์/ชัยนาท สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 300 ]   2018-06-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01038 วว.จัดสัมมนา “การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 322 ]   2018-06-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01037 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โชว์ผลงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป @ งาน OTOP Midyear 2018  [ 0 ] [ 355 ]   2018-06-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01036 วว. /พันธมิตร โชว์ผลงาน วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน  [ 0 ] [ 347 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01035 วว. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 386 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01034 วว.แถลงข่าวจัดงาน Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม  [ 0 ] [ 675 ]   2018-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01033 วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร  [ 0 ] [ 438 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01032 วว. ผนึกกำลังจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 345 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01031 วว.ร่วมประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  [ 0 ] [ 347 ]   2018-05-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01030 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561  [ 0 ] [ 416 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01029 คณะผู้บริหาร วว. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพืชมงคล 2561  [ 0 ] [ 329 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01028 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1 นำร่องพื้นที่ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  [ 0 ] [ 410 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01026 วว. ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมไทย ณ ประเทศอิสราเอล  [ 0 ] [ 470 ]   2018-05-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01025 วว./KIPA เกาหลี ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “ASEAN-ROK BIOFUEL AND IP POLICY EVALUATION SEMINAR” ครั้งที่ 3 @ เชียงใหม่  [ 0 ] [ 438 ]   2018-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/47 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537