ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01199 วว.ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป เอสเอ็มอี ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 234 ]   2019-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01198 วว. / กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562  [ 0 ] [ 251 ]   2019-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01197 วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร...เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ. เพชรบุรี  [ 0 ] [ 237 ]   2019-02-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01196 วว.จับมือ พพ. เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล”  [ 0 ] [ 319 ]   2019-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01195 นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน กลุ่มประชารัฐรักสามัคคี เพื่อใช้ วทน. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมรับมอบสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ”  [ 0 ] [ 350 ]   2019-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01194 วว. จับมือ วศ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 305 ]   2019-01-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01193 วว. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  [ 0 ] [ 262 ]   2019-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01192 วว.เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย” วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการ...สาหร่ายอย่างครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย  [ 0 ] [ 417 ]   2019-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01190 วว.ลงนาม ปตท.สผ. ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 264 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01189 วว./อพท.พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สังคโลกจังหวัดสุโขทัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ พร้อมสืบสาน อนุรักษ์ จากรุ่นสู่รุ่น  [ 0 ] [ 268 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01188 ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์ Investment Guide …. The Report : Thailand 2019  [ 0 ] [ 259 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01187 วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง  [ 0 ] [ 284 ]   2019-01-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01186 ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม "O : Oxygen " ของ วว. เนื่องในงานถนนสายวิทย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 256 ]   2019-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01185 วว. ลงนาม บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด พร้อมร่วมกันต่อยอดงานวิจัยพัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่นประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ  [ 0 ] [ 324 ]   2019-01-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01184 วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 242 ]   2019-01-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01182 วว. ลงนามความร่วมมือ การประปานครหลวง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยการบริหารจัดการที่ดี  [ 0 ] [ 293 ]   2019-01-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01181 วว. ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเป็น “หุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการไทย”  [ 0 ] [ 273 ]   2019-01-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01179 วว. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018  [ 0 ] [ 357 ]   2018-12-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01178 วว. เผยผลดำเนินงานส่งเสริม วทน. ในรอบ 1 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมไทย กว่า 2 พันล้านบาท  [ 0 ] [ 369 ]   2018-12-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01177 วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่น 2 แคมเปญ ชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤกษศาสตร์/ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ลดราคางานบริการภาคอุตสาหกรรม 20% นาน 3 เดือน  [ 0 ] [ 289 ]   2018-12-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01176 วว.ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 0 ] [ 279 ]   2018-12-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01175 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. ด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 314 ]   2018-12-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01174 วว. มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC ให้แก่ผู้ประกอบการเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”  [ 0 ] [ 325 ]   2018-12-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01173 วว. จับมือ กฟผ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสานแก่ชุมชน  [ 0 ] [ 292 ]   2018-12-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01172 พิธีเปิดงาน OTOP City 2018  [ 0 ] [ 279 ]   2018-12-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/52 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537