ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01171 วว.ร่วมกับหน่วยงานภายในเทคโนธานีจัดงาน TECHNO Go Green... ประกาศเจตนารมณ์ งดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก  [ 0 ] [ 334 ]   2018-12-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01170 วว. จัดประชุม The 5th TISTR's International Advisory Committee Meeting (IAC Meeting 2018)  [ 0 ] [ 365 ]   2018-12-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01169 วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน  [ 2 ] [ 352 ]   2018-12-13 StevPame [09-09-2019 17:25]
01168 วว. เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย จับมือพันธมิตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการวิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รองรับการเปิดเสรีทางการค้า  [ 0 ] [ 370 ]   2018-12-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01167 วว.ลงนาม อบจ. เชียงราย นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 381 ]   2018-12-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01165 วว. จับมือ 9 หน่วยงานเครือข่าย ลงนามความร่วมมือวิจัย/สร้างนวัตกรรมด้านยางพารา  [ 0 ] [ 322 ]   2018-12-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01164 วว.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  [ 0 ] [ 285 ]   2018-12-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01163 วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนาวิชาการ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ในประเทศไทย”  [ 0 ] [ 358 ]   2018-12-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01162 วว. ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม Governance Council ของประเทศสมาชิก Asia-Pacific ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานด้านพรรณพืช /อนุรักษ์แมลง /เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล / Plasma Technology  [ 0 ] [ 383 ]   2018-11-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01161 วว. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น พัฒนางานวิจัย...เทคโนโลยีการเกษตร/อาหาร  [ 0 ] [ 353 ]   2018-11-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01160 วว. เข้าร่วมประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Meetings ณ ประเทศสิงคโปร์  [ 0 ] [ 305 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01159 วว.ชวนพาพ่อเที่ยวทุ่งทานตะวัน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา  [ 0 ] [ 285 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01157 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY, NBT World ประเด็น“วิสัยทัศน์ ภารกิจ วว. ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0”  [ 0 ] [ 726 ]   2018-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01156 วว.โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วย วทน.ในการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 371 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01155 ของขวัญต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 จาก วว.  [ 0 ] [ 296 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01154 พิธีเปิดการประชุมนานาชาติ Inclusive Science, Technology and Innovation Policies for Promoting the Transfer of New and Emerging Technologies in Water and Energy Sectors  [ 0 ] [ 315 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01153 วว. มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2562 เชิญชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย/ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 334 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01152 ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand in the Making  [ 0 ] [ 322 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01151 วว. ร่วมงานศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและแปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า  [ 0 ] [ 407 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01150 วว.จับมือ กรมการท่องเที่ยว อบรมมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  [ 0 ] [ 352 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01149 วว. ร่วมงานประชุม WAITRO ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  [ 0 ] [ 370 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01148 วว./Monash University/ IRT ร่วมจัดสัมมนา Thailand – Australia Collaboration for Rail Modernisation and Future Development  [ 0 ] [ 309 ]   2018-11-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01147 วว. ร่วมนำเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนการประชุม ครม. @ ทำเนียบรัฐบาล  [ 0 ] [ 330 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01146 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ พบประชาคม วท. ในเทคโนธานี  [ 0 ] [ 289 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01145 วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สสปน.ร่วมพัฒนาสินค้าสหกรณ์สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม  [ 2 ] [ 434 ]   2018-11-16 StevPame [11-09-2019 12:15]
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/52 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537