ร่างประกาศ (- )
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
ร่างประกาศ (บ. 188/2562) ประกาศวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความล้าวัสดุระบบไฟฟ้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
ร่างประกาศ (บ. 3/2564) ประกาศวิจารณ์เครื่องวัดการสึกหรอของชิ้นส่วนหัวเข่าเทียม (Artifical Knee Joing Prostheses) ตาม มาตรฐาน ISO 14243
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง