วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.Live Talk ประเทศไทย กลางพายุเปลี่ยนผ่าน
TISTR News : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว.