')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 12 ฉบับที่ 01 เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
 • วว. โชว์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืช-สวนหย่อมต้นไม้กินแมลง
 • ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. คนที่ 28
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
  • เครื่องปอกเปลือกกระเทียม วว. ...นวัตกรรมใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม...
  • - สรุปผลงานเด่น ปี 2551
  • - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วว. ชุดใหม่
   ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
   • เครื่องFreeze Dryer เพื่อการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม... นวัตกรรมความสำเร็จโครงการวิศวกรรมย้อนรอย...
   • -วว. แนะนำผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพิ่มมูลค่า...ยืดอายุผลผลิตการเกษตร
   • -วิตามินซี...
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
    • ค่ายวิทยาศาสตร์... ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี
    • * วว. จับมือ UniNET วช. เปิดโลกงานวิจัย... ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูง
    • * ขมิ้นชัน... ความหวังใหม่ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์
     ปีที่ 11 ฉบับที่ 09 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551
     • วว. โชว์ผลงานบริการ... อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
     • นักศึกษาโครงการภาคีฯ... คว้ารางวัลการศึกษายอดเยี่ยม ดร.แถบ นีละนิธิ
     • กรอ. ร่วมกับ วว. จัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ...
      ปีที่ 11 ฉบับที่ 08 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551
      • ชม...ความสำเร็จมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2551
      • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
      • ขมิ้นชัน...ต้านมะเร็ง
       [หน้าก่อน = 24]
       กำลังแสดงหน้าที่ 25/32 [หน้าถัดไป = 26]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready